Банкеръ Weekly

Общество и политика

ING BARINGS СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ПО ЕВРООБРАЗОВАНИЕ


Днес дори европесимистите са съгласни, че въвеждането
на еврото от 1 януари 1999 г. ще има последствия, които могат
да се сравнят единствено с резултатите от приемането на християнството
в Стария континент. Но за разлика от времената на Карл Велики,
сегашната монетарна крачка ще окаже незабавно въздействие върху
глобалната финансова система. И банките първи ще почувстват разликите,
защото последствията за нефинансовия сектор на икономиката ще
се проявят чак след изтичането на тригодишен преходен период,
през който стопанските субекти от реалната икономика и услугите
ще могат дори да избират скоростта, с която да възприемат промените.
Докато финансовият сектор ще навлезе в новия свят още на 1 януари
1999 г., това е становището на специалисти от холандската банка
ING Barings, София.


Първи ще въведат еврото 11-те страни членки на Европейския
съюз, които са успели изцяло да изпълнят критериите от Договора
от Маастрихт. Това са Австрия, Белгия, Франция, Финландия, Германия,
Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия и Испания.
Засега Дания и Великобритания ще остават извън общата валута,
но планират да се присъединят към нея още в близко бъдеще, докато
Гърция и Швеция трябва първо да стабилизират националните си финанси,
за да изпълнят докрай всички монетарни, фискални и социални критерии.
Най-вероятно Гърция ще се присъедини към европейския валутен съюз
чак в 2001 година.


Според Маастрихтските споразумения, за да стане една
държава членка на валутния съюз, годишната инфлация в нея не бива
да надхвърля с 1.5 процентни пункта поскъпването на живота в три
от страните в съюза, където тя е най-ниска. Дългосрочните нива
на пазарните лихви пък не бива да надвишават с 2 процентни пункта
лихвените нива в страните с най-ниска инфлация; бюджетният дефицит
не може да надхвърля 3% от брутния вътрешен продукт (БВП), а държавният
дълг не бива да бъде повече от 69% от него.


На специална пресконференция на ING Barings в София
миналата седмица тези параметри бяха сравнени със съответните
български показатели, които се оказаха многократно по-лоши от
посочените по-горе. Инфлацията за първите шест месеца на тази
година е 19.9%, лихвите надхвърлят 14%, бюджетният дефицит за
1997 г. е 6.2% от БВП и 2.7% за 1998 година. Съответно държавният
дълг през 1997 г. е бил 126.5% от БВП и 105% през 1998 година.


Очаква се разменният курс на еврото към германската
марка да бъде 1.97 марки за 1 евро, или 1970 лева за 1 евро. След
деноминацията на лева в съотношение 1000 към 1 може да се очаква,
че българската валута ще се котира в коридора 1.97-2 лева за евро.


Специалистите от ING Barings посочиха и графика,
който ще следва въвеждането на единната европейска валутна единица.
От 1 януари 1999 г. стартира фиксирането на разменните курсове
на валутите на страните членки към еврото и помежду им. Същевременно
ще престане да съществува и официалната ECU кошница, а Единната
европейска централна банка ще отвори врати. Правителствата ще
започнат да емитират бонове и облигации само в евро. В евро ще
бъдат преоформени и съществуващите дългове. Тогава ще стартира
и системата TARGET - Трансевропейска автоматизирана система за
разплащане в реално време с парични обеми над 50 млн. евро, докато
за по-малки трансфери ще се използва системата EBA - или Европейската
банкова асоциация. Еврото ще се използва и в жиро-трансферите
между централните банки и търговските кредитни институции.


Ще се въведе и единната европейска лихва по еврото
- Euribor, който ще се определя всеки ден в 11 часа брюкселско
време, и в нейното формиране ще участват лихвите, определени от
57 европейски търговски банки. Същевременно европейските фондови
борси ще започнат да котират държавни и корпоративни ценни книжа
само в евро.


Вторият етап от прехода започва на 1 януари 2002
г., когато еврото ще се материализира в реални монети и банкноти.
Шест месеца по-късно, от 1 юли 2002 г., националните валути в
страните членки на Европейския съюз ще престанат да съществуват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във