Банкеръ Daily

Омбудсманът към Здравното министерство и НЗОК:

Информирайте хората с увреждания как ще си набавят медицински изделия от догодина

Омбудсманът Диана Ковачева се обърна с препоръка към министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов и управителя на Националната здравноосигурителна каса проф. д-р Петко Салчев, в която поиска спешно да бъдат информирани хората с увреждания за реда, по който от 1 януари 2021 г. ще им бъдат предоставяни медицинските изделия, помощните средства и съоръжения.

„С оглед измененията в Закона за хората с увреждания и Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, се очаква реализирането на процедурата да започне да се осъществява от Националната здравноосигурителна каса още от началото на следващата година“, пише омбудсманът.

Ковачева обаче предупреждава, че до момента няма уредба, която да регламентира конкретно механизма за предоставяне на медицинските изделия, а това поставя в риск нуждаещите се хора с увреждания и техните представители.

Според омбудсмана, няма достатъчно време и за провеждане на подходяща информационна кампания, която да запознае хората с увреждания с новата процедура.

„Бих искала да обърна внимание на обстоятелството, че целевата група на медицинските изделия и помощните средства обхваща и гражданите с изключително тежки увреждания, в преобладаващата част – със затруднения при придвижването, и самотно живеещи в малки населени места. За тези граждани е от особено значение да получават адекватна и навременна информация за реда за упражняване на правата си, още повече – когато е налице сериозна промяна в действалата до момента процедура“, категорична е доц. Диана Ковачева.

Тя подчертава още, че достъпът до информация за наличието на помощни средства за осигуряване на мобилност, на спомагателни устройства и технологии, както и на всякакви други форми на подкрепа, които поддържат услуги и съоръжения, е едно основно изискване на ратифицираната от България Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания  - чл. 4, т. 1, б. „З“, както и че достъпната информация е основно средство за подкрепа за хората с увреждания в тяхното социално приобщаване и по действащия Закон за хората с увреждания - чл. 4, ал. 2, т. 7.

Facebook logo
Бъдете с нас и във