Банкеръ Daily

Общество и политика

Информационните системи на агенция eu-LISA пазят добре европейските граници

Приветстваме подкрепата, която Естония оказва на Европейската агенция за оперативно управление на широкомащабни системи в сферата на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA). Очакваме страната да продължи да съдейства Агенцията да разгърне дейността си в максимална степен, защото допринася за охраната на европейските граници. Така българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев коментира ролята на Естония в управлението на eu-LISA по време на представянето на доклада за мисията на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент в прибалтийската страна.

На Емил Радев, който е и зам.-председател на ресорната комисия, беше поверена лидерска роля на провелата се в края на октомври визита в Талин, където е седалището на eu-LISA.

Ангажимент на Агенцията е да подкрепя изпълнението на политиките на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи чрез управление на широкомащабни информационни системи. Те поддържат вътрешната сигурност в държавите от Шенгенското пространство, като им дават възможност да обменят визови данни и да определят кои страни-членки на ЕС носят отговорност за разглеждането на дадена молба за убежище. Агенцията е оглавявана от българина Крум Гърков.

„Запознахме се отблизо с мащабните IT системи, които са управлявани от агенцията и се използват от естонските власти. Посетихме SIRENE и видяхме системите в действие“, обясни Емил Радев пред своите колеги. Коментирайки програмата на мисията, той допълни, че е имал възможността да се запознае с работата на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) и Визовата информационна система на граничния пункт (ВИС), както и с националната система за влизане/излизане на Естония.

„Можем да кажем, че трите информационни системи ШИС II, ВИС и Евродак се управляват добре. Внедряването на новите системи (EES, ETIAS и ECRIS-TCN) напредва с добри темпове“, похвали работата на eu-LISA българският евродепутат, като отбеляза големия брой бъдещи проекти, които могат да бъдат възложени на агенцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във