Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ ДНЕС ИЗЛИЗА НА БОРСАТА

Почти всички бивши приватизационни фондове раздадоха
дивиденти, но може би най-голяма сума получиха акционерите на
Индустриален холдинг България АД. Те получиха по 5688
лв. за акция, от които 1688 лв. в пари, а останалите 4000 лв.
под формата на четири нови акции. След това решение капиталът
на холдинга е 17 500 000 000 лв., а според последните данни на
Централния депозитар акционери в дружеството са 19 юридически
лица и 112 113 физически лица. Основен принос, за да се плати
висок дивидент, има продажбата на пакет от Соди -
Девня, и на продажби на акции от по-малки предприятия. Свободните
парични средства на холдинга са инвестирани най-вече в банкови
депозити. Според шефовете му капиталовият пазар все още не е достатъчно
добре развит и ликвиден, за да даде възможност за инвестиции тук,
а законът за валутните ценности и валутния контрол ограничава
възможностите за инвестиране на свободните средства в чужбина.
Холдингът смята да бъде по-активен в касовата приватизация, а
с част от свободните си средства ще финансира дъщерните си дружества.


Бившият приватизационен фонд бе учреден от дружества,
които и в момента са членове на надзорния съвет на холдинга -
България холдинг АД, представлявано от Димитър Желев,
ЗАД Енергия, представлявано от Атанас Табов, ЗПАД
България, представлявано от Емил Гаврилов, и Българска
инвестиционна банка, представлявана от Пеньо Хаджиев.


ПОРТФЕЙЛ НА ИХ БЪЛГАРИЯ

Химремонтстрой АД, София 52.26%

ХЕМ АД, Плевен 52.17%

Елпром-ЗЕМ АД, София 51.01%

ЗММ - Сливен АД, Сливен 50.52%

Елпо АД, Николаево 39.07%

Жити АД, Русе 27.05%

Кораборемонт - Бургас АД, Бургас 21.53%

Варненска корабостроителница АД, Варна
18%

Регистрационна техника АД, Самоков 22.48%

Кораборемонтен завод Одесос АД, Варна
18.35%

Руболт АД, Русе 16.65%

Полисеп АД, Попово 47.81%

Мак АД, Габрово 53.63%

Августа - мебел АД, Шумен 55.62%

Габровница АД, с.Горно Сахране 51.01%

Винпром - Пловдив АД, Перущица 21.94%

Шератон София Балкан АД, София 0.67%

Facebook logo
Бъдете с нас и във