Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИМАМЕ ОБЩИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО МОЖЕМ ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО

Д-р Христос Фотопулос, директор на Института за икономически и социални изследвания в селското стопанство на Гърция, пред в.БАНКЕРЪ


Д-р Христос Фотопулос е специализирал агроикономика в Атина и е защитил докторат по земеделски маркетинг в Ню Кясъл (Англия). Женен, с две деца.


Д-р Фотопулос, по време на посещението си в България обсъждахте редица въпроси на двустранното сътрудничество в селското стопанство, за развитието на икономическите връзки между нашите две страни. Бихте ли споделили впечатленията си за водените разговори?


- Със задоволство трябва да подчертая, че отношенията ни се развиват в положителна насока. Ние сме съседи и имаме общи проблеми, които можем да решаваме, като се ръководим от взаимния интерес. Това се отнася и за селското стопанство. Между нас няма съществени въпроси за нелоялна конкуренция. Защо? Защото селскостопанската продукция на Гърция е предимно средиземноморска, докато вашата страна е предимно континентална.


Какви по-конкретни форми на сътрудничество виждате лично вие?


- В най-различни области на селското стопанство. Например Гърция може да помогне на България да произвежда нови селскостопански средиземноморски продукти. Като единствената балканска страна, членуваща в Европейския съюз, ние сме в състояние заедно с България да изнасяме селскостопанска продукция в Западна Европа. Но това не е всичко. С разкриването на нови гранично-пропускателни пунктове по общата ни граница перспективите за сътрудничеството ни в селското стопанство стават все още по-мащабни. Преди всичко ще се открие реална възможност за вноса на съвременна гръцка селскостопанска техника в граничните райони на България. Обмяната на съвременен агротехнически опит между нашите страни също ще доведе до успехи в земеделието. У вас вече функционират няколко филиала на първостепенни гръцки банки, които обслужват гръцки инвеститори във вашата страна, отпускайки им значителни заеми. А тази дейност може да обхване и съвместни агротехнически проекти.


Искам да подчертая също така, че за селскостопанските райони в Северна Гърция е икономически по-изгодно да търгуват с региони от Южна България. Разбира се, това правило важи и за вашите селскостопански работници. Не на последно място Гърция може да съдейства на България за отпускането на селскостопански кредити по линията както на ЕС, така и на ФАР.


Без съмнение, освен в селското стопанство, значителни перспективи се откриват за разширяване на отношенията ни и в други области...


- Ще спомена само, че сега в България работят над 350 гръцки фирми, които вече са вложили значителни капитали и осигуряват немалък брой нови работни места. От друга страна, български сезонни работници помагат за прибирането на реколтата в Северна Гърция. Примери има много. Важното е, че така се създава нов, благоприятен климат на Балканите, климат на сътрудничество и добросъседство, което е в интерес както на България и Гърция, така и на всички останали балкански държави.

Facebook logo
Бъдете с нас и във