Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИМАМЕ НУЖДА ОТ ДОБРЕ РЕГУЛИРАН ПАЗАР

Има няколко основни принципа, които се спазват при регулирането на капиталовите пазари и които трябва да се въведат и у нас. Това е защитата на дребните акционери чрез гарантирането на публичността на търговията с ценни книжа, чрез защита на правата при увеличаване капитала на публичните дружества и т.н. Всички тези промени по принцип е необходимо да залегнат в едни по-сериозни промени в Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, които се разработват в момента от Комисията по ценните книжа и от други експерти. За съжаление този по-основен ремонт изисква малко повече време и поради това сега незабавно трябва да се решат най-важните проблеми.


Това, което се предлага, според мен, не ограничава правата на основните инвеститори, които желаят да контролират едно дружество, защото ще има ясен механизъм, при който те биха могли да станат собственици на целия пакет от негови акции. Но ако те искат да боравят с парите на дребните акционери, които не могат реално да влияят върху управлението, единственият начин да се защитят техните интереси е да бъдат приети предложените промени, възприети при регулацията и на други капиталови пазари.


Наистина нашите опити да въведем някакъв частичен ред, включително и с направените през октомври предложения за провеждане на търговията през фондовата борса, не сполучиха особено. Главно защото тези опити за регулация бяха частични. Получи се така, че блоковата търговия бе само първата продажба, а веднага след това акциите се препродаваха на съвсем други цени, непублично, непрозрачно.


Аз смятам, че предлаганите сега промени трябва да се приемат, като това ще са първите стъпки към едно по-сериозно регулиране на капиталовия пазар. След допълнителните промени в закона до лятото ние ще имаме една регламентация, която ще даде възможност за развитието на портфейлните инвестиции и влагането на пари от по-широката публика в книжа на наши дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във