Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИМАЛО ЛИ Е СДЕЛКА МЕЖДУ FTA И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВИДЕНОВ?

Г-н Христозов, според комитета на кредиторите кои са основните пътища, по които са изтичали средствата от FТА?


- Лично според мен част от парите на FТА са отивали в свързани с нея фирми - било под формата на капитал, било под формата на оборотни средства.


Другата линия е сметка 1256, за която се говори в доклада на синдиците. Определено е имало някакви средства, които са изтичали през нея. Разполагам и с откъслечни документи, които не оформят една ясна линия, но показват, че FТА е имала връзка с Орион и с Павел Тренев (бел. ред. - дилърът, чрез който изчезнаха парите, дадени от Майкъл Чорни на ЦКБ). Имам сведения за извършвани в края на 1994 г. операции на FТА с Клуб Сириус и Минтака Комерс (фирма от съзвездието Орион), Българска земеделска и промишлена банка и фирма Макет на Павел Тренев. Липсата на документация на FТА не позволява да се твърди със сигурност дали в тази посока са изтекли средства и колко. Но като знаем как бе набиран капиталът на БЗПБ, не бих се учудил, ако за тази цел са отишли и пари на кредитори на FТА. Успяхме да засечем плащания, които самата фирма Орион е правила през FТА към Уралска банка за реконструкция и развитие. Според документите става дума за 50 хил. щ. долара за покупка на гвоздеи.


Някои от кредиторите смятат, че представители на тогавашното правителство на Жан Виденов и на финансовата къща са сключили сделка - FТА осигурява на правителството така необходимата му в края на 1995 г. валута, срещу което получава така необходимия й банков лиценз. Косвено потвърждение на тази версия е фактът, че през септември 1995 г. FТА става първичен дилър на ценни книжа - чест, с която бяха удостоени само няколко банки.


Установява ли проверката на изброените операции как са източвани пари от FТА и дали тя е била пощенска кутия за сделките на групировката Орион?


- Операциите, за които споменах не е възможно да бъдат проверени. Основната причина за това е, че липсва документация. Това ясно е казано в доклада на синдиците. А защо тя липсва, това вече е друг важен въпрос.


БНБ отнема лиценза на FТА на 2 май 1996 г., като не назначава квестори, което се изисква от Закона за банките и кредитното дело, който по това време е в сила. БНБ не предприема и никакви действия за откриване на процедура по ликвидация на FТА, въпреки че законът също я задължава да направи това. Така около седем месеца, след като й е отнет лицензът, FТА е оставена без надзор.


В края на юни 1996 г. съдът назначава за вещо лице Ела Георгиева. Тя трябва да направи счетоводна експертиза на FТА с цел да установи дали срещу нея трябва да бъде открита процедура по несъстоятелност и има ли средства тя да бъде проведена. Месец по-късно - през юли, следствието запечатва сградата на FТА и не допуска вещото лице до документацията на финансовата къща. Така че вещото лице изготвя експертизата не на базата на първични счетоводни документи, а на базата на данните за FТА, дадени в данъчните служби до края на 1995 година. Вещото лице е отбелязало всичко това в експертизата си.


В началото на октомври 1996 г. когато се очертава, че FТА ще бъде обявена в несъстоятелност, следствието изземва без опис документацията на финансовата къща, компютрите и сървъра, където се съдържа цялата информация за нейните операции.


Комитетът на кредиторите и синдиците се опитваха да търсят информация и от банките, с които е работила FТА. Някои от тях обаче отказаха да предоставят такава, въпреки че са длъжни да я дадат на синдиците по закон. Едва след като поставихме въпроса пред подуправителката на БНБ Емилия Миланова и тя разпореди на банките да дадат исканата информация, те изпратиха в насипно състояние и без опис документи за операциите на FТА. Но неясно защо не ги пратиха на синдиците, а на БНБ.


От момента на затварянето на FТА до назначаването на синдиците извършвани ли са някакви плащания на кредитори?


- Извършвани са плащания по няколко линии. Имаме данни, че около 1 млн. щ. долара са платени след март 1996 г., когато уж FТА е неплатежоспособна. Кой е разпореждал тези операции не е ясно, тъй като липсва документация. Поне пред двама представители на кредиторите следствието е показвало документи, че през април 1996 г. са платени около 1 млн. щ. долара на монтанската фирма Берг. Фирмата не се е легитимирала като кредитор. През февруари 1998 г. запитахме синдиците дали следствието им е предоставило информация за плащания в такъв размер. През август те ни отговориха: Ние нямаме синтезирана информация за подобни плащания, ако вие разполагате с такава, покажете я.


Други пари са били връщани на кредитори по водени изпълнителни дела. До 2 декември 1996 г., когато срещу FТА е открита процедура по несъстоятелност, тези операции са напълно законни. След това обаче те трябва да бъдат преустановени.


В доклада, който изнесохте на събранието на кредиторите, вие споменахте за неправилно изтеглени пари от сметките на FТА. За какво става дума?


- На 29 декември 1996 г. съдебноизпълнителната служба изтегля от сметка на FТА в БИОХИМ 3.5 млн. лв., които прехвърля по сметката на съдия-изпълнителя в Районна ДСК 4 - София. Прехвърлянето е направено въз основа на изпълнителни дела, които са водени от мен, от брат ми и от още един човек, на когото имам доверие. Истината, че по тези изпълнителни дела ние не сме си получили парите, а съдебноизпълнителната служба не ги е върнала обратно в масата на несъстоятелността. И до момента от тази служба не казват къде са отишли въпросните средства, въпреки че има съдебно разпореждане от 18 януари 1997 г. тази информация да ни бъде предоставена. Освен това на 8 януари 1997 г., съдия-изпълнител заедно с кредитор, чието име не знаем, отива в БУЛБАНК и нарежда определена сума пари да бъде прехвърлена от сметката на FТА в сметката на съдия-изпълнителя в Районна ДСК-4. Наложи се да ходим чак до президента Петър Стоянов, който написа писмо до главния изпълнителен директор на БУЛБАНК Чавдар Кънчев. Той от своя страна издейства съдебноизпълнителната служба да върне тези пари и ги внесе в масата на несъстоятелността. Възможно е да има и други нарушения, но аз казвам само за онези, които знам.

Facebook logo
Бъдете с нас и във