Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИМА ЛИ ПРОБЛЕМИ В АКБ-ФОРЕС?

Не е тайна за почти никого, че зад един от най-големите приватизационни фондове АКБ-Форес социален стои чешки инвеститор. Това е Форестинвест-инвештични сполечности, който според обява от началото на август е поискал свикване на общо събрание на АКБ-Форес АД на 21 септември. Именно това дружество беше основен учредител и на приватизационния фонд с парична вноска от 9 900 000 лв. - другият учредител беше шефът на фонда Николай Банев със 100 000 лева. Внимателният прочит на точките от дневния ред на предстоящото общо събрание подсказва, че в дружеството предстоят сериозни промени. Чехите са поискали доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1996 и 1997 г., както и специален доклад за използването на кредитните средства, предоставени от Форестинвест-инвештични сполечности, и за придобитите чрез тях активи, както и за тяхната ликвидност. Всичко това съпроводено с предоставяне на необходимата договорна документация. На събранието трябва да се предостави и извънреден доклад на експерт-счетоводителя. Картината на предстоящите събития се завършва с това, че се предвиждат промени и в съвета на директорите на дружеството. След 21 септември нищо чудно промените в това дружество да доведат до промени и в АКБ-Корпорация.


Приватизационния фонд АКБ - Форес социален се прочу с агресивната си и скъпоструваща рекламна кампания - според проспекта на фонда тя е била на стойност 131 733 000 лв., а общите разходи по учредяването на фонда са достигнали 225 230 000 лева.


През последните месеци за вече бившия фонд, трансформиран в АКБ-Корпорация АД, се заговори покрай Полимери- Девня. Холдингът спечели наддаването за миноритарния държавен дял (около 24%), като си осигури финансиране, залагайки 3 204 635 акции на Полимери - Девня, пред БУЛБАНК. Кредитът е отпуснат за срок от три години и ако дотогава не бъде изплатен, БУЛБАНК ще стане собственик на предприятието. Според последния проспект на АКБ-Корпорация АД, представен в Комисията по ценните книжа и фондовите борси, дружеството притежава акции в 38 фирми, чиято обща пазарна капитализация е 44 820 080 750 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във