Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИЦИЯ И БЗК СПОРЯТ ЗА КРЕДИТНИТЕ ДОСИЕТА

Миналата седмица полковник Милчо Яшев, началник Икономическа полиция в ДНП, заяви в предаването Преди всички на програма Хоризонт, че БЗК - в несъстоятелност, е типичен пример за финансова институция, която не е изпълнила изискванията на закона Каракачанов за кредитните милионери и не е предала на полицията повече от 200 кредитни досиета. Явното си нежелание служителите на фалиралата банка аргументирали с несериозни мотиви като липса на хартия и недостатъчен персонал.


Синдикът на банката Татяна Стефанова изпрати на полковник Милчо Яшев опровержение. Писма с аналогично съдържание получиха и шефът на служба Национална полиция в ДНП и Емилия Миланова, подуправител на БНБ и началник на управление Банков надзор.


ПОЗИЦИЯТА НА ТАТЯНА СТЕФАНОВА


Банка за земеделски кредит - в несъстоятелност, е изпратила информация за своите лоши кредитополучатели на полицията и така съвсем прецизно и изцяло е изпълнила задълженията си към държавата.


По повод изявленията Ви незабавно извърших проверка по случая, като поисках от всички управители на клонове и от началник на управление Събиране на вземанията на БЗК информация относно изпълнението на исканията, отправени към банката съгласно Закона за информация относно необслужваните кредити (ЗИОНК) от органите на прокуратурата, следствените и полицейските органи, сроковете на изпълнение и обема на предоставената информация - броя на кредитните досиета, и установих следното:


1. С писмо от 27 април тази година, допълнено с писмо от 28 април 1998 г., началникът на СДВР, 2-ро РПУ - София, поиска от ЦУ на БЗК - в несъстоятелност, да предостави за нуждите на полицейската преписка вх. ном. 6186/98 във връзка със ЗИОНК, без да ни определя срок за това, подробно описани в тях информация и документи, отнасящи се до 323 кредитополучатели. От 5 май до 9 юни тази година бяха изпратени комплектовани документи и информация, засягащи 315 кредита. Поради затруднения с издирването на оригинални документи, част от които са представени по следствени дела, и след устна договорка с полицията останалите осем комплекта досиета бяха предадени на 16 юни 1998 г., с което окончателно приключи процесът по предоставяне на исканата информация.


2. Регионалните дирекции на вътрешните работи са поискали от клоновете на БЗК - в несъстоятелност, информация и копия от общо 293 кредитни досиета, които са били предоставени изцяло от управителите на клоновете на банката в периода 5 март - 8 юни 1998 година.


ЦУ и клоновете на БЗК са... изпратили на полицейските органи информация и документи за общо 616 кредитни досиета, съдействали са напълно при извършването на предварителните проверки за събиране на достатъчно данни за извършени престъпления и са готови да продължат съвместната си работа с полицейските служби и никога досега не са се позовавали на банковата тайна.


Пред репортер на БАНКЕРЪ полковник Милчо Яшев заяви следното:


- Действително получих писмото на синдика на БЗК и в първия момент помислих, че вероятно моите хора са ми дали погрешна информация или не са били достатъчно прецизни. Оказа се обаче, че сме били изключително прецизни и това, което съм го казал по радиото, е точно така. До днес - 19 юни, от БЗК все още не са ни предадени 171 кредитни досиета. На 10 юни, когато изтече последният срок, бяха предадени 40 кредитни досиета. По БНР аз казах, че не са ни предадени около 200 досиета, а сега се оказва, че те са повече от 200.


Споменах БЗК, защото там проблемите са най-много. Вярно е, че първоначално много банки демонстрираха мълчаливо нежелание да ни сътрудничат. Но постепенно намерихме общ език с тях и те започнахме методически да ни изпращат исканите от нас данни.


В своето интервю аз не казах за една друга заслуга на Икономическа полиция - по време на нашата проверка банкерите и длъжниците направиха допълнителни анекси към договорите за кредит с нови обезпечения и със съответно разсрочване на дълга. Това става в почти всички банки.


Продължава да се увеличава и броят на погасените лоши кредити. Въпреки че все още не сме обработили информацията за десет региона, мога да посоча, че към днешна дата са върнати 74 млрд. лева. Мисля, че сумата ще доближи 100 млрд.лева реално възстановени кредити.


Не посочих БЗК с цел да злепоставя банката и нейния синдик. В интерес на истината ще кажа, че дори не познавам г-жа Стефанова. Ако бях сбъркал, непременно щях да й се извиня, защото за мене това би било съществена грешка. Но аз проверих и ми стана ясно, че не сме сбъркали.


В писмото си до мене синдикът твърди, че са ни предоставили 616 досиета, а ние сочим, че сме получили 619. Има разлика от 3 бройки и навярно това са единици, които не е трябвало да бъдат в списъка на кредитните милионери.


БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА:


Полковник Милчо Яшев обеща още тази седмица да се срещне с г-жа Татяна Стефанова. Вярваме, че и синдичката ще одобри тази идея. Само така двамата могат да изгладят всички недоразумения възникнали между Икономическа полиция и БЗК - в несъстоятелност. Защото от тяхната писмовна схватка не печели никой и е разумно да се предположи, че между полицията и фалиралата банка има повече възможности за сътрудничество отколкото за борба.


Веднага щом срещата се състои, БАНКЕРЪ ще информира своите читатели.

Facebook logo
Бъдете с нас и във