Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИДВА ВРЕМЕТО НА ПЪРВИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ФАЛИТИ

Тридесетдневния срок, в който Дирекцията за застрахователен надзор (ДЗН) трябва да даде писменото си становище за съдбата на дружествата, пожелали да се оттеглят от застрахователния бранш изтича в четвъртък. До 31 март такива заявки в ДЗН депозираха 14 дружества. Мотивите им бяха най-различни. Основният препъни камък естествено бе прекалено високият капиталов праг.


До края на миналата седмица (24 април) надзорниците не бяха приключили обработката на документите на нито едно от въпросните 14 дружества. Застрахователите са допуснали неточности в представените документи, което допълнително забавя работата, обясниха от ДЗН. Въпреки това надзорниците заявиха, че ще направят всичко възможно да спазят предвидените срокове. Стахановските темпове, разбира се, крият рискове за клиентите на закриващите си дружества - от това какъв план за ликвидация или по-точно условия на обезпечение на застрахованите ще разреши ДЗН, зависи дали гражданите ще получат компенсации срещу сключените от тях застрахователни договори и какви ще бъдат те.


Въпреки безбройните гаранции за защита на интересите на гражданите, предвидени в застрахователния закон, не е изключено клиентите на някои от дружествата да бъдат ужилени. Възможно е някои от застрахователните компании да прекратяват дейността си именно с цел да прикрият несъстоятелността си.


Съществува и друг проблем. Около 55 дружествата, които са регистрирали в предмета си на дейност застраховане, не са поискали в определения от закона срок - 31 март, лиценз от ДЗН. Този факт сам по себе си означава, че и те трябва да прекратят застрахователната си дейност, и евентуално да бъдат открити процедури за тяхната ликвидация. Дирекцията вече е пуснала писма, с които приканва тези дружества да представят незабавно документите си за ликвидация.


Процедурите по елиминирането на застрахователи ще се забавят и по друга причина - предвиденият в закона 30-дневен срок започва да тече едва след като застрахователят представи план за ликвидация, а повечето от компаниите все още не са ги представили, поясниха от ДЗН. От компанията освен това се очаква да посочат лицето, което ще бъде назначено за ликвидатор, да предоставят балансите и отчетите и ред други документи. Ако надзорниците сметнат, че в предложените ликвидационни планове не са достатъчно защитени интересите на застрахованите, те са в правото си да върнат документите на дружествата, за да изпълнят всички предвидени в закона условия. Това обаче няма да продължи до безкрайност - законът дава възможност, ако застрахователят не отговаря на изискванията, ДЗН сама да му назначи ликвидатор.


След като надзорниците одобрят плана за ликвидация, до края на септември дружествата ще трябва или да прехвърлят портфейлите си на друг, вече лицензиран застраховател, или да теглят чертата на набраните договори, като овъзмездят по съответния ред и в рамките на една година всички застраховани.


Клиентите на тези дружества обаче ще бъдат съвършено беззащитни, ако се окаже, че компаниите не подлежат на ликвидация, а ще трябва да бъдат обявени в несъстоятелност. Вярно, законът нарежда застрахованите лица доста напред в списъка на кредиторите, но... ако има с какво да бъдат удовлетворени вземанията им. За съжаление състоянието на застрахователния пазар у нас подсказва, че освен на първите застрахователни лицензи и на ликвидация на застрахователни дружества ще станем свидетели и на първите застрахователни фалити.


Калин Димитров


ДРУЖЕСТВА, ОТКАЗВАЩИ СЕ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:


Дружество Процедура


1. ЗК БУРГАС ликвидация


2. ЗК КОРОНА ИНС ликвидация


3. ЖЗК АПОЛО И БОЛКАН ЖИВОТ ликвидация


4. ЗК ТЕКСИМ ЗАСТРАХОВАНЕ промяна предмета на дейност


5. ЗК ВИС 2 АД ликвидация


6. ЗК ГАРАНТ АД ликвидация


7. ЗД АТЛАС А АД ликвидация


8. ЗК АТЛАС АД ликвидация


9. ЗД БОЯНА ликвидация


10. ЗПК СИЛА ликвидация


11. ПЪРВА УНИВЕРСАЛНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД ликвидация


12. СК ПОДКРЕПА ликвидация


13. ЗПАД ЗОРА ИНС ликвидация


14. ЗК ТЕМП АД ликвидация

Facebook logo
Бъдете с нас и във