Банкеръ Daily

Общество и политика

Ясен е редът за образуване на секции извън страната за изборите на 11 юли

Централната избирателна комисия прие решение за условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли.

Секциите в чужбина се образуват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на България и при спазване на законодателството на съответната държава. Те определят местоположението на секциите въз основа на териториалното разпределение на българската общност в съответното населено място.

Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на България незабавно, но не по-късно от 55 дни преди изборния ден (16 май 2021 г.), трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква.

Организациите на българските граждани в съответното място може да правят предложение за местоположението на избирателните секции до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства - не по-късно от 25 дни преди изборния ден (15 юни 2021 г.).

Когато броят на избирателите, които са гласували в места на проведени до 5 години преди изборния ден избори, е повече от 500, в съответните места се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция. Това правило се прилага и когато броят на подадените заявления за гласуване в места извън страната надхвърля 500.

Централната избирателна комисия не по-късно от 21 дни преди изборния ден (19 юни 2021 г.) определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място.

Заявления за гласуване извън страната

Български гражданин, който има право да избира народни представители на 11 юли 2021 г. и желае да гласува извън страната, може да заяви това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (15 юни 2021 г.) чрез писмено заявление по образец ­– приложение от изборните книжа.

Ръководителите на дипломатическото или консулското представителство изпращат незабавно на ЦИК по електронен път постъпилите заявления за гласуване от избиратели, които желаят да гласуват извън страната. Заявленията се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия. Тя извършва проверка на данните в писмените заявления не по-късно от 22 дни преди изборния ден (18 юни 2021 г.).

Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства изготвят и подписват списъци на лицата, които имат право да гласуват, по държави и места. Списъците служат за образуване на избирателни секции за гласуване извън страната. Те се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства не по-късно от 18 дни преди изборния ден (22 юни 2021 г.) съответно на интернет страниците на МВнР и на дипломатическите и консулските представителства. Публикуват се и номерът, и адресът на избирателната секция.

Избирател, който не е подал заявление за гласуване извън страната, може да гласува в образувана избирателна секция извън страната, като при гласуването подава декларация по образец – приложение от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

Facebook logo
Бъдете с нас и във