Банкеръ Weekly

Общество и политика

И ШЕСТ ЧАСТНИ БАНКИ ЩЕ ОБСЛУЖВАТ БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ

Обслужването на държавния бюджет вече няма да е приоритет

само на държавните банки. С решение на управителя на БНБ Светослав

Гаврийски и заместник-министъра на финансите Димитър Радев от

25 юли тази година обслужването на бюджетните сметки се поверява

на 12 банки и ДСК. По-важното обаче е, че шест от избраните са

частни кредитни институции - Столична общинска банка, Централна

кооперативна банка, Българо-руска инвестиционна банка, МОБ Свети

Никола, ЮНИОНБАНК и Първа инвестиционна банка. Държавните

кредитни институции са БУЛБАНК, ОББ, Пощенска банка, ЕКСПРЕСБАНК,

ХЕБРОСБАНК, БИОХИМ и ДСК. Представители на БНБ уточниха, че обслужващите

бюджета финансови институции са избрани на базата на оценка за

финансовото им състояние - по показателите за капиталова адекватност

и ликвидност.

За да поемат обслужването на бюджетните сметки, определените

банки трябва да изпълнят две условия. Първо, те трябва да блокират

притежаваните от тях държавни ценни книжа, водени по регистрите

на БНБ, които ще служат за обезпечение на бюджетните средства.

Крайният срок, в който кредитните институции трябва да изпратят

до управление Фискални услуги в БНБ искане за блокиране

на притежаваните от тях ДЦК е 17 август тази година.

Второто условие, за да се намали рисковата експозиция,

е банките кореспонденти да поддържат в портфейла си постоянна

наличност от ДЦК, емитирани по реда на Наредба N5, в размер, не

по-малък от 10% от привлечените средства. Ако притежаваните от

банката ДЦК са в по-малък размер, недостигът ще се допълва със

ЗУНК облигации, които ще се изчисляват по средномесечната им продажна

цена през предходния месец. Това обаче ще е възможно само до 30

септември. След тази дата банките са длъжни да попълнят портфейла

си с необходимото количество ДЦК, емитирани по Наредба N5. В случай

че не успеят да сторят това, правото да обслужват бюджетните сметки

ще им бъде отнето.

Организациите, решили да сменят обслужващата ги

банка, могат да прехвърлят средствата (салдото и оборотите) само

в периода между 1-во и 10-о число на месеца. За целта старата

обслужваща банка трябва да уведоми управление Фискални услуги

за прехвърлените наличности по сметките, с които да се намали

размерът на блокираните ДЦК. Междувременно новата обслужваща банка

е необходимо да уведоми БНБ, че приема да обслужва сметки на разпоредители

с бюджетни средства и да изпрати искане за блокиране на ДЦК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във