Банкеръ Weekly

Общество и политика

И ОБЩИНСКА БАНКА СЕ СДОБИ С КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

Американската кредитна агенция Стандард енд Пурс (Standardamp;Poor's) присъди в края на тази седмица първия кредитен рейтинг на Общинска банка. Той е дългосрочен и краткосрочен кредитен рейтинг B с положителна перспектива. Рейтингът е само с една степен по-нисък от този на страната и на столицата София, който е B плюс с положителна перспектива. Според експертите високата степен на риск идвала от несигурността на икономическата среда в страната, малкия размер на банката и липсата на дългогодишна история. Общинска банка има за акционери седем общини и 21 общински фирми. Най-голям акционер с 66.94% от акциите е Столичната община. Кредитната институция има 22 клона, а общите й активи, според агенцията, са 142.3 млн. лева.


Досега Общинска банка има само един просрочен кредит, който представлява едва 0.7% от общия размер на кредитния й портфейл към края на миналата година. Кредитът е напълно провизиран. Според Стандард eнд Пурс свободните средства на банката са инвестирани изгодно на местния и международния банков пазар. Американците препоръчват печалбата на банката да се реинвестира в увеличаване на капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във