Банкеръ Daily

:

И Манолова се включи в дискусията за цената на тока

Защо КЕВР предлага преференциални цени на тока, произведен от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия само за период от един до три месеца, а не за целия ценови период от последните 12 месеца? Това е въпросът, който Мая Манолова като председател на Гражданската платформа „Изправи се.БГ” изпрати до КЕВР във връзка с течащото обществено обсъждане на Проекта на решение  за изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменението на цените на природния газ от 01.04.2020 година.

Манолова и „Изправи се.БГ“ задават следните въпроси:       


  1. Защо КЕВР посочва в Доклада си, че разходите на фонд „Сигурност на енергийната система“ ще са  намалени с 96,3 млн. лв., след като  регулаторът ще  утвърди нови цени, които ще влязат  в сила от 1 април 2020 г.? Манолова прави заключението, че тези цени ще действат в рамките от 1 до 3 месеца,  от ценовия период 1 юли 2019 г. - 30 юни 2020 г., а не през всичките 12 месеца, както и че в промяната на цените не е взето предвид намалението на цената на газа с 40% в сила от 5 август 2019 г.

  2. Защо КЕВР не прилага същият подход, както при отчитането на намалението на разходите за ФСЕС  в размер на около 96,3 млн. лв. и при намалението на цените на топлинната енергия в резултат на намалението на цената на природния газ, считано от 5 август 2019 г.?

  3. Защо в Доклада не е посочено, как са изчислени намалените разходи за ФСЕС в размер на 96,3 млн. лева? Изчислението на нашите експерти, именно съгласно  подхода, който КЕВР е използвал е, че намалението на разходите е 96,4 млн.  лв. Тоест, ние откриваме разлика от над 110 000 лева, се казва в становището на "Изправи се.БГ".

  4. .Защо в Доклада  не е посочен начинът на изчисляване на разходите, които ФСЕС ще трябва  да направи към НЕК АД в размер на до  97,03 млн.  лв.? Именно такова количество енергия е необходимо „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД  да предостави допълнително на НЕК ЕАД за задоволяване на нуждите на регулирания пазар за периода 29.01.2020 г. – 30.06.2020 г. в размер до 1 981 420 MWh.

  5. .На какво  основание от Закона за енергетиката КЕВР предлага да се направи компенсиране на намалените разходи  на ФСЕС в размер на 96,3 млн. лева, с разходите, които ФСЕС ще трябва  да направи към НЕК АД в размер 97,03 млн. лв.?

Накрая Манолова пита и защо срокът за предоставяне на становища по проекта за решение за изменението на цените на електрическата енергия не може да бъде по-кратък от 14 дни, каквито изисквания е сложила КЕВР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във