Банкеръ Weekly

Общество и политика

И ИЗТОЧНА ЕВРОПА ИЗЛИЗА НА ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ

И източноевропейските валути, в лицето на полската злота и руската рубла, се наредиха сред тези, които предизвикват ежедневен интерес сред търговците.


Полската злота имаше доста силна седмица. От вторник тя се търгуваше на нива, надхвърлящи централния курс, с 5% по-висок от приетия с нормативен акт диапазон за обмяна. Както е известно, злотата е фиксирана към кошница от пет западноевропейски валути и се обезценява с 0.8% на месец. Позволено й е колебание в границите на 10% над и под централния курс. Според участници в пазара силната й серия се дължи на апетита на чуждестранните инвеститори към емитираните от правителството облигации и дългови инструменти.


В Русия рублата повиши значимо котировките си спрямо щатския долар в оживена търговия. Специалистите твърдят, че в сряда са изтъргувани около 168 млн. щ. долара. Получи се и твърде интересно разминаване на мненията на рейтинговите агенции. Така европейската FITCH IBCA потвърди във вторник своя дългосрочен кредитен рейтинг ВВ+ за Руската федерация, като отмени наблюдението си за евентуалното му намаляване и запази краткосрочния й валутен рейтинг В. Мнението на IBCA е, че въпреки влиянието на азиатската финансова криза и на понижаващите се световни цени на горивата и на други стоки руското правителство е предприело успешни мерки за подобряване на икономическата обстановка в страната. Тук те включват и затегнатата финансова дисциплина, изразяваща се в по-големите данъчни постъпления от основните корпорации за първите два месеца на 1998 година.


На противоположно мнение са специалистите от агенция Moody's. В сряда те намалиха рейтинга на всички руски дългосрочни и средносрочни облигации от ВА2 на ВА3, като се мотивираха с огромния краткосрочен дълг на страната в момент, когато ниските световни цени на горивата намаляват приходите от износа. Отбелязвайки и слабата данъчна политика на Кремъл, агенцията предупреждава, че Русия остава силно зависима от колебанията на световните капиталови пазари, които вече изпробваха възможностите на централната банка да защити рублата. Така оценката на Moody's за страната се уеднакви с рейтинга ВВ- на основния й конкурент SP.


Още не е ясно какво влияние ще окаже намаленият рейтинг в дългосрочен план, доколкото ефектът върху валутата беше краткотраен, може би защото мярката беше очаквана и изтъргувана в аванс. Все пак руското правителство се надява да емитира еврооблигации за 3.4 млрд. щ. долара по-късно през годината.


За специалистите, наблюдаващи руските финанси, много по-обезпокоително е намаляването на рейтинга на дългосрочните депозити на пет големи руски търговски банки, включително Менатеп и Онексимбанк, от ВА 3 на В-1. Moody's обяснява решението си с очакваното влияние на кризата в Азия върху руската икономика, която би довела до по-ниски от очакваните печалби за последното тримесечие на 1997 г. и до по-големи от предвидените провизии за лоши кредити.


У нас междубанковата валутна търговия беше доста по-оживена в сравнение с изминалите седмици. По правило това се дължи на започващите плащанията на фирмите към данъчните органи и на подготовката за приключване на първото тримесечие. Среднодневните изтъргувани обеми бяха в размер на 80.3 млн. г. марки при 42% участие на щ. долар. Отново покупките на валута преобладаваха над продажбите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във