Банкеръ Weekly

Общество и политика

И ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ БЕ ОКРАДЕН

Сметната палата обяви
резултатите от проверката в държавен фонд Земеделие
за времето между 20 септември 1995-а и 30 септември 1997 година.
Обект на проверката са били централното и областните управления
на фонда.


Създаден със Закона за
защита на земеделските производители, фонд Земеделие
трябва да подпомага държавната политика в отрасъла чрез пряко
субсидиране и преференциално кредитиране. Същият закон задължава
правителството да внесе в парламента дългосрочна стратегия за
развитие на земеделското производство. Администрацията е длъжна
също да разработва и специална програма за развитие на земеделското
производство за всяка следваща година.


Засега обаче депутати
и министри не са приели нито стратегия, нито каквато и да е годишна
програма. Изпълнителният директор на фонда пък не е сключил с
аграрния министър нито един договор за информационно осигуряване.
А този пропуск е лишил фонда от достъпа до систематична
и обобщена информация за реалното състояние на нещата в земеделието,
за тенденциите на стоковите пазари и за доходите на земеделците.


Всички досегашни правителства
са утвърждавали план-сметката на фонда с голямо закъснение, което
е породило истински финансови парадокси: УС на фонда например
е приемал решения за кредитиране и субсидиране, след като съответните
разходи вече са били извършени.


През кризисната 1996 г.
фонд Земеделие пряко е субсидирал производството на
пшеница с 2.758 млрд. лв. срещу договорирани 807 762 т жито. Но
земеделците са предали на държавата едва 393 777 т, а неизпълнението
възлиза на 1.413 млрд. лева. Сега оценката е, че направените субсидии
не са повлияли върху увеличаването на производството на пшеница,
а са били насочени към група търговци, определени със заповед
на тогавашния аграрен министър.


Подобно е и положението
с преференциалното кредитиране на царевицата, реколта 1996 година.
Сключени са само 16 договора за 6801 т зърно, но земеделците са
издължили едва 3473 т, въпреки че са усвоили кредит от 21.85 млн.
лв., плюс субсидиране на лихвата по ползваните банкови кредити
за над 6.937 млн. лева. Слабият интерес към преференциалното кредитиране
на царевицата се обяснява с рестрикциите на търговските банки,
високите лихви по кредитите и неизпълнените договори за изкупуване
от търговците. Така загубите от провалените сделки достигат 49%
от раздадения паричен ресурс, или 3.399 млн. лева.


През 1997 г. фондът е
субсидирал производството на слънчоглед със 7.853 млрд. лева.
Срещу тях държавата е трябвало да получи 10 083 т от маслодайната
култура. Но субсидиите отново потъват в пясъка, защото фондът
получава едва 48% от заявените количества продукция.


На производителите са
изплатени и 8.165 млрд. лв. срещу тяхното обещание да изкарат
113 893 т царевица. В този случай неизпълнението на ангажиментите
достига 95.3 на сто, или 7.783 млрд. лева.


Причините за финансовия
хаос, от който са се облажили мнозина предприемчиви
люде, са подробно изведени в доклада на Сметната палата. Вината
се концентрира предимно в управителния съвет на фонд Земеделие
и в областните земеделски служби, които не са предприели никакви
действия за събиране на субсидираната земеделска продукция. Нарушена
е била и забраната да се субсидират повторно онези производители,
които веднъж вече са били некоректни към фонда.


Управата на фонд Земеделие
е позволила на длъжниците да прибягват към непрекъснато предоговаряне
на стари и неизпълнени задължения, с което са създадени условия
за бягство от отговорност и незаконно обогатяване.


Нормална е
била практиката средствата, отпускани от фонда, да се превеждат
на областните земеделски служби далеч пред изпълнителният директор
на институцията да подпише договорите с производителите. Във фонда
не съществуват дори елементарни правила за контрол на изразходваните
средства.


Препоръките на Сметната
палата са връчени на аграрния министър Венцислав Върбанов. Сметната
палата настоява УС на фонд Земеделие незабавно да
пристъпи към събиране на задълженията на нередовните производители,
заедно с начислените законови лихви, както и да създаде единен
регистър на земеделските производители и търговски организации,
ползващи субсидии от фонда.


Материалите по проверката
са изпратени и в прокуратурата за търсене на наказателна отговорност
от виновните лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във