Банкеръ Weekly

Общество и политика

И ДЪРЖАВАТА Е СРЕД ДЛЪЖНИЦИТЕ НА БАНКА ДСК


Около 19 млрд. лв. дължи бюджетът на Банка
ДСК, съобщи нейното ръководство. Парите са от надвесен данък
печалба, който Министерството на финансите събира авансово от
фирмите и банките на базата на резултатите им от миналата година.
Освен това шефовете на новата банка ще поискат от правителството
да преразгледа условията по левовите гаранционни ценни книжа.
От края на 1996 г. ДСК бе задължена да обслужва прехвърлените
й от фалирали кредитни институции левови депозити на граждани
и сметки на фирми. Срещу това тя получи седемгодишни държавни
облигации, които носят доход, равен на основната лихва. Сега в
портфейла на Банка ДСК има подобни ценни книжа с общ
номинал от 100 млрд. лева.


Това са замразени пари, защото условията по
облигациите не ни позволяват да ги продадем, без да понесем загуби.
За сравнение - банките, които поеха обслужването на валутните
депозити, получиха далеч по-изгодни държавни облигации, деноминирани
в долари. Те са тригодишни и носят доход, равен на шестмесечния
лондонски междубанков лихвен процент (LIBOR) плюс 2% надбавка.
Никой не е искал мнението на ръководството на ДСК, когато левовите
гаранционни ценни книжа са й прехвърлени. А въпросните 100 млрд.
лв. днес са ни необходими, за да удовлетворим увеличеното търсене
на кредити, заявиха от председателството на Банка
ДСК.


До момента ДСК е успяла да си върне парите от Ямболската
банка - сега ТБ България Инвест, от бившата ТБ Моллов
- сега ЕВРОБАНК, от ЕЛИТБАНК и от БУБ. От банки в несъстоятелност
в момента Банка ДСК има да си взема около 80 млрд.
лева. До края на годината тя очаква да си получи от Кредитна банка
и облигации по ЗУНК за 13 млн. щ. долара. Както е добре известно,
в началото на 1997 г. тогавашният председател на ДСК Бистра Димитрова
даде на доверително управление на Кредитна банка облигации по
ЗУНК за 14.45 млн. щ. долара. В края на същата година сегашното
ръководство се опита да си ги получи предсрочно. Но усилията му
останаха без резултат. Крайният срок за връщането им остана за
края на тази година. Междувременно обаче Кредитна банка авансово
върна облигации за 1.4 млн. щ. долара - 200 хил. щ. долара през
юли и още 1.2 млн. щ. долара в средата на октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във