Банкеръ Weekly

Общество и политика

И ДЦК, И ВАЛУТНИТЕ ЗУНК-ОБЛИГАЦИИ ПОВЕХНАХА В КРАЯ НА ЛЯТОТО

Интересът на първичните дилъри към проведените от БНБ миналия понеделник (24 август) аукциони бе значително по-слаб в сравнение с интереса към всички проведени през август аукциони. В Централната банка бяха подадени заявки само за 33 млрд. лв., докато на търга на 3 август те бяха за 41 млрд. лв., на 10 август надхвърляха 55 млрд. лв. и на 17 август бяха малко под 40 млрд. лева. Но не е много оправдано да се свързва ниският интерес към българските държавни ценни книжа със събитията в Русия.


Силното участие на чуждестранния капитал в търговете за ценни книжа от миналата година отшумя и в момента чуждестранните купувачи не търгуват на първичния пазар на ДЦК. Причината за оттеглянето на чуждестранните инвеститори не е недоверие към правителството, а ниската доходност, която държавните ценни книжа носят. Това обяснява и понижения интерес на първичните дилъри към организираните от БНБ аукциони за продажба на ДЦК. Другата причина е приближаващият 3 септември, когато банките за пореден път трябва да регулират салдата по сметките си в Централната банка, съгласно изискванията на Наредба 21 за поддържане на минимални задължителни резерви. Поради това те предпочитат да поддържат висока левова ликвидност по тези сметки, вместо да купуват ДЦК.


Заявките за тримесечни безлихвени ДЦК на организирания от БНБ аукцион в понеделник (24 август) бяха за 7.8 млрд. лева. Предложеният за продажба номинал от 5 млрд. лв. беше продаден изцяло. Среднодостигнатата цена остана непроменена спрямо предишната и е 98.74 лв. за 100 лв. номинал. Така основният лихвен процент, определян на база на достиганатата доходност от продажбата на тримесечни сконтови книжа, остава непроменен - 5.12 процента.


Вторият аукцион, проведен миналия понеделник, беше за продажбата на едногодишни безлихвени книжа. Заявките тук бяха за 25.25 млрд. лв. срещу предложения номинал от 15 млрд. лева. Минималната цена се покачи с една стотинка - от 93.65 на 93.66 лв. за 100 лв. номинал. Средната продажна цена също отбеляза повишение с една стотинка. На предишния аукцион, проведен на 10 август, тя беше 93.66, а сега е 93.67 лв. за 100 лв. номинал и се равнява на годишна доходност от 6.78 процента.


В петък (28 август) Министерството на финансите предложи за продажба и тригодишни ДЦК. Номиналната им стойност беше само 1 млрд. лева. На всеки шест месеца закупеният номинал ще се олихвява с 6.5% на годишна база. Нека да припомним, че на 24 юли също беше проведен аукцион за продажба на тригодишни ДЦК, но по техните купони се предвиждаше плащане в размер на 7 процента. За покупката на 1 млрд. лв. номинал тогава се състезаваха поръчки за 2.75 млрд. лв. и достигнатите минимална, средна и максимална продажна цена осигуряваха съответно ефективна годишна доходност от 12.10, 11.50 и 11.30 процента. На 28 август първичните дилъри участваха в търговията само с 1.4 млрд. лева. Минималната, средната и максималната продажни цени бяха съответно 87.20, 87.85 и 88.50 лв. за 100 лв. номинал. Съответства им ефективна годишна доходност от 12, 11.73 и 11.43 процента.


Държавните дългосрочни облигации, емитирани по реда на ЗУНК и деноминирани в щатски долари, отново бяха хит на вторичния междубанков пазар на ДЦК. Събитията от Русия сринаха цената на облигациите, емитирани по външния дълг, а те от своя страна повлияха правопропорционално на цената на облигациите, емитирани за уреждане на вътрешния дълг. През изминалата седмица цената на брейди-облигациите, заменили просрочените лихви (IAB), трайно се задържа на нива под 48 щ. долара за 100 долара номинал, а към петък достигнаха дори до 40 щ. долара. Успоредно с тях поевтиняха валутните ЗУНК-облигации до ниво 45 щ. долара за 100 щ. долара номинал - това бе цената им през пролетта на миналата година. През седмицата номиналът сменил собственика си, надхвърли 20 млн. щ. долара. Тук влизат и транзакциите, при които закупени облигации се прехвърлят в полза на Министерството на финансите за плащания по приватизационни сделки. Среднопретеглената им продажна цена за седмицата е над 55 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Като цяло цената на ЗУНК-овете през седмицата варираше между 47 и 47.5 долара за 100 долара номинал. В петък ЗУНК-ове вече можеха да се намерят и на цена под 45 щ. долара за 100 щ. долара номинал.


На междубанковия паричен пазар свободни левове не липсваха. Приближаващият 3 септември като че ли подтикваше банките да предоставят левове, независимо от заемната форма, на нива около 3% и за срок до два дни. Ресурс за една седмица се продаваше срещу 3 процента. Среднодневно се сключваха репо-сделки за около 20 млрд. лева. Предпочитаните срокове бяха до седмица, а лихвените нива се движеха от 2.8 от 4%, но като цяло цената на предоставения левов ресурс гравитираше около 3.3 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във