Банкеръ Daily

Общество и политика

Художниците честват празника си и се питат "Невежеството е сила?"

Днес (18 октомври) художниците честват своя професионален празник - Денят на Свети Лука. Той се смята за първия иконописец. Според преданието апостолът сложил началото на църковната иконопис с две икони. Първата, която нарисувал, била на Дева Мария с Младенеца на ръце, а втората - на Светите апостоли Петър и Павел.

Националната гимназия за приложни изкуства в София носи името на Свети Лука от 2009 г. и го е приела за свой патрон. На сайта й за празника е публикувано специално поздравление към всички нейни възпитаници и преподаватели. В същото време от Съюза на българските художници като че ли нямат особено отношение към празника - или са го забравили, или изобщо нямат настроение да празнуват. Възможно обяснение е, че в момента всички техни членове са много заети - работят по подготовката на документите за два важни конкурса.

Първият е по програма "Визуални изкуства" на Национален фонд "Култура". До 29.10.2021 г. (15.00 часа) там приемат предложения на организации, които са в областта на визуалните изкуства. Те могат да кандидатстват с проекти на стойност до 25 000 лева (общият бюджет на програмата е 740 000 лева), като тези средства могат да бъдат използвани:
- за създаване на произведения на изкуството;
- за популяризиране на вече създадени произведения на изкуството чрез класически или иновативен подход;
- за организиране на образователни програми и работилници, резиденции, лекции и други дискусионни форми (дискусии, конференции, форуми, публични дебати);
- за издаване на каталози, сборници, монографии и други издания в областта на визуалните изкуства;
- за съвместни проекти в партньорство с други български или чуждестранни организации;
- за разработване и създаване на платформи с културно/творческо съдържание, които дават възможност за интеракция с аудитория;
- за проекти, които насърчават пазара на изкуството, както и мрежови проекти и инициативи в страната и в чужбина.

Вторият е на Европейския Алианс на академиите, в който СБХ членува от миналата година - 2020-а. По тази програма могат да се получат до 5000 евро за проект. Крайният срок е 24 октомври 2021 г., а темата на бъдещите произведения на изкуството - "Невежеството е сила? Художествена експресия и биомощност в епохата след пандемията".

Според условията за кандидатстване, ще бъдат финансират концепции за визуални произведения на тема биополитика - по Мишел Фуко, или как властта (правителствата) променят живота на хората, въвеждайки нови правила в ситуацията след пандемичната криза. Тематичните направления са няколко: социалното неравенство в постпандемичната ситуация; въздействието на дигиталните медии върху отделни лица и общности; появата на т. нар. фалшиви новини и нарастващото недоверие към правителствата.

"Предложенията следва да включват интердисциплинарни изследвания, основани на иновативни методи и стратегии в дигиталната/технологична сфера, като се фокусират върху трансформиращия аспект на произведението на изкуството", пишат от Европейския Алианс на академиите.

При такива сложни изисквания за кандидатстване може да се очаква, че в скоро време бъдещите художници ще си потърсят още един патрон на гимназията, защото иконописецът Свети Лука явно вече не им е достатъчен. Освен рисувач, новият патрон явно трябва да концентрира в себе си още няколко безценни дарби - да е програмист, социолог, философ и бунтар. Едновременно, разбира се, инак творчеството му ще бъде оценено като... несъответстващо на критериите за кандидатстване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във