Банкеръ Weekly

Общество и политика

ХРОНИКА НА ЗАГУБАТА ОТ 160 МЛН. ДОЛАРА

На 25 декември 1979 г. с решение N245 на тогавашния Министерски съвет е одобрено споразумението за съвместно проучване и добив на нефт, сключено между Булгаргеомин и Националната нефтена корпорация на Либия.


През 1981 г. министърът на металургията и минералните ресурси Стамен Стаменов подписва договора с либийското правителство, с който на България се предоставят две концесии в районите на Гадамес и Мурзук. Според договора съотношението на делбата на печалбата между партньорите при експлоатационния добив на нефт е в съотношение 15 към 85 в полза на Либия.


С решение на N36 от 1981 г. на либийския Генерален народен комитет за търговия и икономическо планиране на българския Комитет по геология се разрешава да открие свой клон в Джамахирията за срок от пет години под името Българска нефтена компания - БОКО.


На 14 септември 1989 г. българският Комитет по геология решава да създаде в Либия ново свое поделение под името Геоком. Определено е Капиталът на поделението да бъде 15 млн. либийски динара.


На 24 август 1990 г. Софийският градски съд регистрира учредената държавна фирма Геоком. На следващата година Генералният народен комитет за икономическо планиране и търговия на Либия дава съгласието си за регистрирането на клон на Геоком в страната за срок от пет години.


На 27 ноември 1992 г. с разпореждане N117 на Министерския съвет капиталът на вече преобразуваната в ООД държавна фирма Геоком се увеличава със стойността на имуществото на регистрираната през 1981 г. в Либия Българска нефтена компания.


До юли 1998 г. Геоком притежава две дъщерни компании в Либия - Българската нефтена компания, оперираща с концесиите и Геоком сервиз, предназначена да извършва сервизни услуги в нефтената дейност.


Имуществото, внесено още през 1979 г. от Булгаргеомин за разработката на концесионните терени, без сондите, сеизмичните станции, каротажното оборудване, със съответната екипировка, както и оборудването за обработка на сеизмичните материали, е собственост на либийската държава.


По време на концесионната дейност, която завършва през 1997 г., и до регистрацията на Геоком - сервиз в Либия през 1991 г. с наличното оборудване, в нарушение на местното законодателство са извършвани сервизни услуги на други нефтени компании, действащи на територията на Джамахирията.


Затова през 1994 г. е подписано споразумение, уреждащо възникналия скандал, според което либийската страна получава за сметка на българската 3 млн. либ. динара, платими 60% в долари и 40% в местна валута от сумите, които дължат на Геоком поделенията на Националната нефтена корпорация на Либия - Арабиан Гълф Ойл Къмпани и Сирт Ойл енд газ прадъкшън просесинг къмпани.


За периода 1988-1992 г. Българската нефтена компания не е изплатила на Либия полагаемите й се данъци и в края на 1992 г. е задължена да издължи на властите в страната 2.4 млн. либ. динара. Поради затрудненото финансово състояние на българската компания плащането е започнало на части, като и досега остават висящи 800 000 либ. динара плюс лихвите.


От 1995 г. Геоком сервиз не работи, тъй като дейността на дружеството е спряна от Националната нефтена корпорация на Либия. Договорът с италианската компания Аджип, сключен през 1995 г., остава нереализиран. Провалът се дължи на организационните гафове, допуснати от българския контрагент. Тогава са натрупани основно и огромните суми за наетите от Геоком за Либия специалисти, чиито заплати от общо 6.5 млн. щ. долара започнаха да се изплащат едва миналата седмица.


Към днешна дата дейността на Българската нефтена компания е замразена поради липса на средства за експлоатация на концесионните залежи - около 500 млн. щ. долара. Имуществото, което е обща собственост на съдружниците - Националната нефтена корпорация и българската компания, не е разделено между тях от 1981 г. досега. А официалното регистриране на Геоком сервиз все още не е уредено и затова поделението не може да участва в търгове за извършване на сервизни услуги. То има да получава закъснели плащания от компаниите Аджоко и Сирт Ойл.

Facebook logo
Бъдете с нас и във