Банкеръ Weekly

Общество и политика

ХИТРИНИТЕ ДАНЪЧНИ КРАЙ НЯМАТ


От зората на капитализма, изгряла у нас с Указ 56,
досега основната грижа на специалистите във финансовото ведомство
беше да изследват опита на по-хитрите счетоводители и да запушват
пробойните в данъчните закони, през които с легални трикове се
спестяваше плащането на грешни пари за бюджета. Така
през годините постепенно падаха преференция след преференция.
Но тъй като това бе недостатъчно, данъчните ставки също растяха.
Преференции почти не останаха, но и данъците като че ли няма накъде
повече да се увеличават. Крайно време е някой да изпълни обещанията
си за намаляване на данъчното бреме, макар и частично. След доста
колебания кое и с колко да падне, правителството най-накрая прие
вариант за облагане, в който цифрите са по-малки. В новия законопроект
данък добавена стойност все пак ще се намали с 2% и занапред ще
бъде 20 процента. Данък печалба за фирмите с облагаем годишен
финансов резултат над 50 млн. лв. също ще бъде по-поносим и от
30 ще стане 27 процента.


В хода на обсъжданията поне стана ясно чии интереси
и в каква степен трябва да бъдат удовлетворени с този акт. Първото
място се дели от Международния валутен фонд и бюджета, следвани
на по-голяма дистанция от фирмите, защото от тях се очаква да
заиграят на мелодията инвестиции, и накрая остава
населението. И при тези условия в проекта за новия бюджет относителният
дял на данъчните приходи към брутния вътрешен продукт за 1999
г. расте спрямо тази, при това с над 3 процента. Дали това все
пак не означава, че въпреки намалението на ставките данъчното
бреме ще бъде по-голямо.


Вече се чу мнение облагането на фирмите с данък печалба
да се изравни така, че ставката да е единна. Такова предложение
пред Народното събрание ще направи председателят на БТПП Божидар
Божинов. Така вместо с 3% данъкът за фирмите, реализиращи печалби
над 50 млн. лв., би трябвало да се намали с 10 процента. Подобна
промяна може да съживи икономиката. Но това едва ли ще стане веднага.


Има още доста неща в данъчните закони, които продължават
да са твърде неясни. Да започнем с това кое е малка фирма. Според
Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) това са фирмите
с годишна печалба под 50 млн. лв., защото плащат по-малко данък.
А колко пари трябва успешно да се превъртят, за да се премине
този лимит? Вероятно далеч повече, отколкото е изискването за
регистрация по ДДС, което пак обхваща годишен период, но се изискват
75 млн. лв. по облагаеми сделки. Така малката фирма по ЗКПО се
превръща в голяма според ДДС.


Третирането на амортизацията за данъчни цели също
не е наред. Срокът за изхабяване на активите е прекалено дълъг
и не отговаря на техническите норми, да не говорим за моралното
остаряване. А това е от полза само на приоритет N1 - бюджета.
Такова е и положението със сроковете за връщането на ДДС, с отговорността
на администрацията, с приемането на правилници на закони. Не е
лошо да се преразгледат и някои от моментите на преобразуването
на печалбата за данъчни цели. При добро решение на тези въпроси
бизнесът би получил много по-големи възможности, ако не за развитие,
то поне за оцеляване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във