Банкеръ Weekly

Общество и политика

ХЕДЖЪР ВНАСЯ 5 МЛРД. ЛВ. В КАПИТАЛА НА МОБ СВЕТИ НИКОЛА

Инвестиционният
посредник Хеджър вече има опит в покупко-продажбата
на акции на български банки. В това си качество ние придобихме
от името и за сметка на наши клиенти акции в ХЕБРОСБАНК, в БИОХИМ
и в ЦКБ. Решихме да участваме и в увеличението на капитала на
МОБ Свети Никола, като инвестираме в него около 5
млрд. лева. Запознахме с това наше намерение и управление Банков
надзор в БНБ. Парите, предназначени за участие в капитала,
са в България по сметка в ING Bank и от понеделник (2 февруари)
започваме да ги превеждаме по капиталовата сметка на МОБ Свети
Никола. Акции ще купят няколко фирми, които са клиенти на
Хеджър. Условието на чуждестранните инвеститори е
нито един от тях да не притежава повече от 5% от капитала на банката
и тя да се превърне в публична институция чрез постоянно поддържане
на 25% от акциите й на Българска фондова борса. Нещо, което е
характерно за публичните дружества в развитите държави.


Сред най-солидните клиенти
на Хеджър, които ще участват в увеличението на капитала
на банката, са Фрамлингтън Бългериън фънд и Фрамлингтън
Истърнеуропиън фънд. Това са два много известни фонда, чиито
акции се пласират на фондовите борси в Лондон и в Дъблин. Агент
по продажбите на техните акции е Ротшилд секюритис,
Лондон. Съгласието на двата фонда за участие в капитала на МОБ
Свети Никола ще привлече и други инвеститори. Вярвам,
че след като те закупят акции на банката, към нея ще бъде проявен
интерес от страна и на други български и чуждестранни фирми. МОБ
Свети Никола има добри показатели и перспективи за
развитие. Сегашните й проблеми според мен са временни и до голяма
степен ще бъдат решени с инвестицията от 5 млрд. лв., която нашите
клиенти ще направят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във