Банкеръ Weekly

Общество и политика

ХЕДЖЪР ДОВЕДЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ НА ЦКБ

Народът може и да е беден, но не е спрял да пие вино. Въпреки това повечето български винпроми изпитват затруднения с обслужването на заемите си. Явно проблемите им са не толкова в получаването на кредита или в усвояването му, а в умението да се управляват получените пари и в реализацията на продукцията. Още повече че пазар за виното и дестилатите има не само у нас, но и в чужбина. Така че колкото и да му се иска на правителството банките да отпускат кредити на реалната икономика, ако не се промени икономическата среда, в която работят фирмите, това едва ли ще е изгодно. Показателен в този смисъл е опитът на една банка - ЦКБ, която само през миналата година е отпуснала нови левови кредити за 84.406 млрд. лв. и валутни - за 8.3 млн. щ. долара. Почти 90% от тях са предоставени през втората половина на 1997 г. и в преобладаващата си част са краткосрочни. Имаме временни проблеми с три от винзаводите - Виноградец, карловското Баня и с ЛВК Търговище. При тях обаче се очертават поръчки за износ и в най-скоро време те ще възстановят кредитите си към ЦКБ, поясни пред акционерите на банката в петък председателят й Стоян Александров. Той уточни, че през миналата седмица ЛВК Търговище е погасила вече около 100 хил. щ. долара от дълга си.


Мелниците в Чирпан, Нова Загора и Белоградчик, както и на Зърнени храни - Варна, също са просрочили кредитите си към ЦКБ. Окуражителното, според г-н Александров, е, че те са добре обезпечени. Същото е положението и с предоставения заем от 700 млн. лв. на тютюневия комбинат Джебел Басма - обезпечението по този кредит е 300 процента.


На годишното общо събрание на ЦКБ, проведено миналия петък, освен неприятните истини акционерите научиха, че въпреки трудностите банката е завършила миналата година с печалба от 337 млн. лева. За същия период кооперативната банка е заделила провизии за 5.531 млрд. лева.


Реално набраният капитал на Централна кооперативна банка към 31 март тази година е 14.748 млрд. лева. На практика най-голямо увеличение на капитала е било постигнато през първите три месеца на годината. Според баланса в края на декември той е бил 9.463 млрд. лева. Въпреки че регистрираният капитал на банката е 15 млрд. лв., продажбата на акции на други инвеститори е спряна, тъй като остатъкът от около 250 млн. лв. е заделен за кооперативната система. Според новото разпределение на капитала БУЛБАНК притежава 35%, Централният кооперативен съюз - 26%, Лозаро-винарският комплекс Гъмза - 20%, и Държавният застрахователен институт - 5 процента. Инвестиционният посредник Хеджър е закупил за сметка на свои клиенти - чуждестранни инвеститори, около 4.5 процента. Акционери на банката вече са и редица фирми, които предвидливо са придобили акции, за да получат кредит с по-ниска лихва. Всъщност отстъпката от лихвата е била толкова, колкото е стойността на придобитите акции.


На събранието на ЦКБ представители на кооперациите отново поискаха в устава да се запише, че 51% от капитала на банката трябва да са собственост на кооперативната система. Председателят на съвета на директорите Стоян Александров пък отново им припомни недалечното минало, когато банката е работила с кух капитал и е била на ръба на пропастта. Ако вие вземете такива решения, просто смятайте, че Стоян Александров няма повече ангажимент към ЦКБ - предупреди той.


Типично в стила си - без заобикалки, председателят на СД на ЦКБ напомни на акционерите, че недостатъчният размер на собствения капитал затруднява кредитната дейност на банката и обслужването на клиентите и затова трябва да бъде привлечен чуждестранен инвеститор. По този начин, според г-н Александров, банката ще може да разчита и на финансиране отвън.


През изминалата година ЦКБ е привлякла от банки и финансови институции 27.042 млрд. лева. Привлечените средства от нефинансови институции са 255.752 млрд. лева. От тях около 115.6 млрд. лв. са прехвърлените валутни депозити и сметки на вложителите от обявената в несъстоятелност БАЛКАНБАНК. Досега ЦКБ е изплатила на клиенти на фалиралата банка около 12.6 млн. щ. долара.


Акционерите на кооперативната банка промениха миналата седмица и организацията на службата за вътрешен контрол. На практика през ноември 1997 г. на извънредно общо събрание бе избран тричленен Съвет по вътрешен контрол. В него участваха Мария Котева, бивш изпълнителен директор на ТБ БИОХИМ, Марина Козовска, бивш началник на управление Вътрешен контрол в ЦКБ, и Людмил Мошинов. Стоян Александров отчете този ход като грешка и уточни, че съветът не е бил ефективен поради несъвместимост на характерите в него. Затова акционерите разформироваха структурата и приеха тя да се казва Служба за вътрешен контрол. За неин ръководител събранието единодушно преизбра Мария Котева, а за заместник - Димитър Славчев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във