Банкеръ Weekly

Общество и политика

ХЕБРОСБАНК ВЛИЗА В ПРИВАТИЗАЦИОНИЯ МАРАТОН

Консултантът на БКК Barenz
Group ще започне институционален одит на ХЕБРОСБАНК, който ще
завърши с оценка на кредитната институция. Оценката ще бъде представена
на потенциалните инвеститори, които са проявили интерес към приватизацията
на банката. Освен чешката Union Bank от раздържавяването на ХЕБРОСБАНК
са се заинтересували и френски банки и финансови институции. От
БКК заявиха, че подобен интерес от френски банки няма, но споменаха,
че се надяват българската кредитна институция да бъде продадена
до края на годината. Тази информация се прокрадна след приключване
на общото събрание на акционерите на ХЕБРОСБАНК на 24 юни. На
него акционерите приеха доклада на управителния съвет, баланса
и отчета за приходите й разходите на кредитната институция за
1996 г., както и докладите на експерт-счетоводителите. Управителният
и надзорният съвети бяха освободени от отговорност за дейността
им през миналата година. Акционерите избраха и нов надзорен съвет,
чийто председател е заместник-министърът на промишлеността Марин
Маринов, а членове са Милан Петров Николов - заместник-председател,
и Мария Колева, бивш служител на БАЛКАНБАНК.


За 1996 г. положителният
финансов резултат на банката е 48.5 млрд. лева. След заделянето
на необходимите провизии и плащането на 114 млн. лв. данъци чистата
печалба е 2.022 млн. лева. Акционерите гласуваха тя да бъде заделена
във фонд резервен. ХЕБРОСБАНК бе една от кредитните институции,
която през 1996 г. бяха силно засегнати от ликвидната криза. Въпреки
това тя запази платежоспособността си и редовно обслужваше своите
клиенти. В края на годината банката имаше 28.45% обща капиталова
адекватност и 30.32% обща ликвидност. С парите на каса тя можеше
да покрие над 29.7% от своите задължения. Въпреки тежките икономически
условия кредитната институция успя да запази по-голямата част
от платежоспособните си клиенти, които й осигуряваха един сравнително
добър (на фона на общата икономическа криза) кредитен портфейл.
В края на 1996 г. вземанията на банката са 31.4 млрд. лв., като
над 20% от тях са се обслужвали редовно.


В началото на 1997 г.
ХЕБРОСБАНК предприе мерки за повишаване на платежоспособността
си, като прод


аде по-голямата част от
облигациите си по ЗУНК и част от своите вземания от фирми - предимно
от селското стопанство и преработвателната промишленост. Тези
мерки значително подобриха финансовите и показатели. Към края
на май тази година финансовият резултат на банката е 121.7 млн.
лева. След заделянето на провизии и плащането на данъци чистата
печалба е 4 млн. лева. Общата ликвидност на банката е достигнала
62.21%, а парите на каса са достатъчни, за да покрият 45.3% от
задълженията й.

Facebook logo
Бъдете с нас и във