Банкеръ Weekly

Общество и политика

ХЕБРОСБАНК УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ С НОВА ЕМИСИЯ АКЦИИ

В края на януари акционерите на пловдивския банков лидер ще обсъдят увеличението на капитала. Това стана ясно на извънредното общо събрание на собствениците на ХЕБРОСБАНК на 29 декември 1997 година. Вестник БАНКЕРЪ научи, че предстоящото увеличение на капитала ще стане чрез пускане на нова емисия акции. Общият й размер тепърва ще се уточнява. В момента собственият капитал на банката е около 12.1 млрд. лв., като 10.4 млрд. лв. от тях са акционерен капитал. Прогнозите са, че ХЕБРОСБАНК ще приключи 1997 г. с чиста печалба от около 2 млрд. лева. От тях банката ще задели 225 млн. лв., за да покрие загуби от предходни години. Останалата част от печалбата ще влезе във фонд Резервен.


В края на 1997 г. капиталовата адекватност на ХЕБРОСБАНК е 14.28%, а общата й ликвидност е 43.66 процента. Вземанията на банката от граждани и фирми са 116.9 млрд., а от банки - 54.6 млрд. лева. Инвестициите й в държавни ценни книжа са за 143.8 млрд. лв., а паричните й средства - над 58 млрд. лева. Привлечените средства на ХЕБРОСБАНК от граждани и фирми са за 170.8 млрд. лв. - в сравнение с юни 1997 г. те са нараснали с около 29 процента.


По време на извънредното общо събрание, което се проведе в предпоследния ден на декември, акционерите на ХЕБРОСБАНК направиха промени в устава. Освен това те избраха за главен контрольор на банката Христо Кьосев, а за негов заместник - Виолета Танева. Одитът на банката бе поверен на специализирана одиторска фирма Динев и съдружие и на Делойт и Туш.

Facebook logo
Бъдете с нас и във