Банкеръ Weekly

Общество и политика

ХЕБРОСБАНК ЩЕ СЕ ПРИВАТИЗИРА ПРЕЗ БОРСАТА

Капиталът на ХЕБРОСБАНК
ще бъде увеличен с 4 млрд. лв. чрез нова емисия акции. Това реши
общото събрание на акционерите, което се проведе на 30 януари
1998 година. Досегашният капитал на банката е 10.4 млрд. лв.,
но се очаква след счетоводното приключване на 1997 година и след
облагане на годишната печалба с данъци той да нарасне с още 2
млрд. лева. Около 40% от него ще бъдат пуснати на фондовата борса,
а 60% ще се запазят за стратегически инвеститори от България или
чужбина. Преговори с такива инвеститори могат да започнат, след
като се направи независима оценка на ХЕБРОСБАНК. На нейна база
ще се формира една индикативна цена, която да послужи и за изготвянето
на проспект за пускане на акциите на банката на фондовата борса.


Новата емисия от акции
на кредитната институция също ще бъде пусната на фондовата борса
най-рано през юли тази година. Това обаче ще стане, ако международният
одит на банката покаже, че тя е в добро състояние, ако цената,
получена след независимата оценка, е приемлива за БКК и след изготвянето
на необходимия проспект. В случай че 40% от сегашния капитал се
предложи за продажба на борсата и също чрез нея се пласират акциите
и от новата емисия с номинал 4 млрд. лв., то над 56% от капитала
на ХЕБРОСБАНК ще може да се купи на БФБ от много на брой инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във