Банкеръ Weekly

Общество и политика

ХЕБРОСБАНК НЯМА ДА УВЕЛИЧАВА АКЦИОНЕРНИЯ СИ КАПИТАЛ

На специално заседание съветът на директорите на БКК уточни решенията, за които представителите на консолидационната компания ще гласуват на предстоящите акционерни събрания на четири от държавните банки. През тази седмица ще се проведат събранията на ХЕБРОСБАНК и на Пощенска банка, а през следващата - на ЕКСПРЕСБАНК и на БИОХИМ. Основните решения, които предстои да обсъдят акционерите, са свързани със записването на печалбата за 1997 г. в акционерния капитал на кредитните институции. Така той ще бъде увеличен. Единствено акционерният капитал на ХЕБРОСБАНК няма да бъде увеличаван и ще настъпят промени в надзорния съвет. Вестник БАНКЕРЪ научи, че от него ще бъде освободена Мария Колева, а мястото й ще бъде заето от изпълнителния директор на Агенцията за икономически прогнози и анализи Мариела Ненова.


За изминалата година ХЕБРОСБАНК е платила над 3 млрд. лв. данъци, а чистата й печалба е над 4.3 млрд. лева. Около 3.4 млрд. лв. от нея ще бъдат заделени във фонд Резервен. Според Закона за банките средствата в него трябва да са минимум 1.25% от общия размер на активите и задбалансовите задължения на банката. Кредитните институции са длъжни да отделят най-малко една пета от печалбата си за попълването на този фонд, но със сегашната вноска ХЕБРОСБАНК достига минимално изискуемото равнище.


Останалата част от годишната печалба на ХЕБРОСБАНК е разпределена по фондовете Допълнителен резерв и Допълнителен капиталов резерв. Те заедно с Преоценъчния резерв - 9.2 млрд. лв., и акционерния капитал - 10.4 млрд. лв., формират капиталовата база на кредитната институция, която в края на 1997 г. бе 24.4 млрд. лева. В края на април 1998 г. тя вече надхвърля 30 млрд. лв., тъй като банката има печалба от около 6 млрд. лева. Сегашната капиталова база позволява на ХЕБРОСБАНК да предоставя заеми до 3 млрд. лв., без да се безпокои, че те ще влязат в ограничителния режим на големите кредити. Перспективите за развитието на кредитната институция през 1998 г. са благоприятни, тъй като над 90% от печалбата й от началото на годината до момента се дължи на чистите приходи от лихви. Банката постоянно засилва позициите си в кредитирането. От август 1997 г. до сега е увеличила общия размер на отпуснатите заеми с 60 млрд. лева. ХЕБРОСБАНК традиционно финансира земеделието и свързаните с него преработвателна и хранително-вкусова промишленост в страната. След освобождаването на някои дейности в селското стопанство от данъци се откриват възможности за увеличаване на паричните потоци, които минават през ХЕБРОСБАНК. Това гарантира бъдещата й печалба. Разрастването на бизнеса на пловдивската банка и положителните й финансови резултати допълнително ще провокират интереса на чуждестранните инвеститори към приватизацията на банката. Тя ще стартира през септември тази година и ЕБВР вече е декларирала интереса си към закупуването на пакет от акции в ХЕБРОСБАНК. Намесата на европейската банка в раздържавяването на кредитната институция ще бъде допълнителен стимул за вложенията на чуждестранните инвеститори. Намерението на БКК е веднага след като започнат разговорите със стратегически инвеститор за продажбата на ХЕБРОСБАНК, тя да пусне на фондовата борса нова емисия от акции с общ номинал от 4 млрд. лева. При положение че за 1998 г. ХЕБРОСБАНК постигне добра печалба и раздаде дивидент, интересът към нейните акции ще бъде значителен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във