Банкеръ Daily

Общество и политика

Хазната изплаща 227 300 лева обезщетения заради бавно правосъдие

Министерският съвет прие днес решение за изплащане на 227 300 лева обезщетения за бавно правосъдие. Средствата са от бюджета на Министерството на правосъдието за второто тримесечие на 2020 г. и са изплатени след сключени споразумения.

Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие се осъществява по реда в Закона за съдебната власт. Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Заявленията се разглеждат от специализирано звено на Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията. 

Ако бъде преценено, че правото на заявителя на правосъдие в разумен срок е било нарушено, министърът на правосъдието или посочено от него лице определя размера на обезщетението, съобразно практиката на Европейския съд по правата на човека и предлага сключване на споразумение със заявителя.

В продължение на години бавното правосъдие се явява сериозен проблем, заради който ежемесечно държавата изплаща крупни суми на пострадалите. През 2015 г. тогавашният правосъден министър Христо Иванов обяви в свой доклад, че държавата плаща средно по 100 хиляди лева на месец заради бавно правосъдие. За 2019 година този тип масрафи са надхвърлили сумата от 600 000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във