Банкеръ Weekly

Общество и политика

ХАЗАРТ И ДЪРЖАВА - НАДЛЪГВАНЕ БЕЗКРАЙ


Резултатът от провежданите от дъжд на вятър проверки
по игралните зали, общо взето, се изразява със сентенцията за
кучетата и кервана. Явно разходките на проверяващите са предназначени
по-скоро да докажат житейската достоверност на поговорката: И
вълкът сит, и агнето цяло.


Според специалистите от лаборатория Изпитване
на игрални автомати в Националния център по метрология (НЦМ)
поставените в игралните зали машини в повечето случаи не съответстват
нито по брой, нито по тип на описаните в издадените от Комисията
по хазартни игри (КХИ) лицензи.


При проверки в игралните зали ние намираме
нещо, което обикновено е съвсем различно от описаното в лиценза.
А Комисията по хазартни игри одобрява и регистрира типа на игралния
автомат, но това става на базата на изпитвателните протоколи от
нашата лаборатория.


И какво се получава: изпитваме някакви игрални автомати,
изпращаме документацията в КХИ, но дали после в залата, получила
лиценз за организиране на хазартна дейност, са поставени същите
автомати, ние не знаем. Комисията никога не е поискала от нас
да отидем на място, за да проверим дали монтираните автомати отговарят
на заявеното, и чак тогава да издаде лиценза. А тя няма такава
информация, защото нейните експерти работят само по документи.
И изобщо двете институции работят откъснато една от друга, което,
разбира се, е в полза на хазарта и в ущърб на държавата.
Това заяви Цвета Ангелова, експерт в лабораторията.


И още един парадокс: в КХИ като специалист по метрологията
е назначен не служител от лабораторията, а чиновник от Комитета
по стандартизация и метрология. Така информацията за решенията
на комисията стига късно до нас, а понякога и изобщо не идва
- негодува г-жа Ангелова. През февруари 1998 г. Комисията
по хазартни игри прие правилници за всички видове игри на щастието,
но ние така и не получихме копия от тях. А именно ние сме организацията,
която трябва да е най-наясно с всички изисквания. Досега - края
на септември 1998 г., не сме получили нито едно копие от задължителните
изисквания на КХИ за игралните съоръжения, макар че неколкократно
ги искахме от представителя на КСМ в комисията. Всичко това обезсмисля
нашата дейност - твърди Цвета Ангелова.


При една от последните мащабни проверки, проведена
преди около месец в Русе, експертите установили, че в проверените
зали автоматите нямат стикери за платен акциз. Фирмите притежават
платежни нареждания, в които е посочена обща сума за платен акциз
за определен брой игрални автомати, но за кои апарати и в кои
зали - не става ясно. Проверката установила, че за липсата на
стикери са виновни служителите от местната данъчна администрация
- въпреки платените суми по незнайни причини те не предоставяли
лепенките.


Щом самите бирници са забравили да изпълнят
задълженията си, какво може да се очаква от самите организатори
на хазартни игри?!


В бингозала Барса - Стоичков - също в
крайдунавския град, пък били открити фалшиви талони (с дублирани
номера). Според данъчните експерти това е престъпление, равносилно
на печатането на фалшиви пари. Освен това две от топките били
обявени за повредени и затова изобщо изключени от завъртанията:
естествено, че колкото и да ги задраскват играчите, никога няма
да ударят бинго.


В резултат на проверката в Русе били конфискувани
над 50 игрални автомата. Като влезем на проверка в една
зала, веднага правим констативен протокол на съществуващото положение.
Тъй като собствениците обикновено обжалват резултатите в предвидения
тридневен срок, а конфискацията ни дава възможност в случай на
нужда да бъдат доказани заключенията, записани в констативния
протокол. Конфискуваните автомати се събират в някакви складове
и по-нататък не зная какво става с тях - каза г-жа Ангелова.


Метролозите очевидно са деветата дупка на кавала
от държавния сектор, обслужващ и контролиращ хазартната дейност.
Личи по това, че от началото на годината специализираната лаборатория
за контрол над автоматите, в която работят точно четирима експерти,
е внесла в бюджета над 70 млн. лева. В същото време основните
заплати на служителите в нея са 109 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във