Банкеръ Daily

Общество и политика

Хан Крум се прославил като победител над ромейския император Никифор

Миниатюра 52 от Манасиевата летопис, 14 век: Войската на хан Крум преследва и ранява Никифоровия син и приемник Ставракий.

На днешния ден през 811 г. в битката при Върбишкия проход българският кан Крум разгромява войската на византийския император Никифор І, а самият василевс е убит.

През периода 808-809 г. хан Крум подкрепя бунта на българите в долината на р. Струма, които са там 30-40 години преди Аспарух и впоследствие присъединява земите им към своята държава. През 809 г. българските войски, водени от хан Крум, завземат византийската крепост Сердика. Отговорът на василевса не закъснява и в началото на 811 г. византийският император Никифор I Геник организира поход срещу Плиска, столицата на българските канове.

Хан Крум предприема дипломатически мерки, целящи мир, но Никифор отхвърля предложението му "заслепен от собственото си зломислие и от внушенията на своите съветници", както свидетелства хронистът Теофан. Императорът лично  повежда ромейската войска през проходите на Стара планина и навлиза в българска територия на 20 юли. За следващите три дни Никифор достига и обсажда Плиска.

Византийският император придружава похода си с невиждани жестокости и произволи над местното население без разлика на пол и възраст.

Крум повторно се обърнал към него със следните думи: "Ето, ти победи. И тъй, вземи, каквото ти е угодно, и си иди миром", като искал по тоя начин да отклони по-нататъшното разорение. Но императорът, главозамаян от успехите си, не искал и да чува за мир, тъй като смятал, че е в позицията на по-силния.

Никифор, след като ограбил и разрушил Крумовата резиденция, потеглил обратно за Константинопол като победител. Докато византийският император бил зает с разоряването и опустошаването на Плиска, Крум мобилизирал всички налични сили и се подготвил за справедливо възмездие. Той бил разгневен както от отказа на императора да сключи мир, така и от невижданите жестокости, грабежи и произвол в държавата му. Българите заградили входовете и изходите на планинските проходи с дървени укрепления и направили засади в тесните места.

Когато Никифор научил, че пътят за отстъпление е отрязан и виждайки зъберите на Върбишкия проход, започнал да се отчайва. На свитата си казал: "Дори да бяхме крилати, никой да не се надява, че ще избегне гибелта." Крум събрал войската си и през нощта срещу събота, 26 юли 811 г., нападнал изплашените византийски войници.

На разсъмване българите се нахвърлили върху палатката на Никифор, където той бил убит. В нощния бой освен императорът загинали много видни велможи и военачалници, a именно патриций Теодосий Саливара, стратегът на източните войски патриций Роман и стратегът на Тракия. Много офицери и безброй войници намират гибелта си в планинските теснини. Летописецът Теофан отбелязва: "Цялата християнска красота загина!". Ставракий, синът на Никифор, тежко ранен в гърба, едвам сполучил да избяга жив и в големи страдания достигнал до Одрин. След няколко седмици умира в Константинопол.

Поражението на император Никифор във Върбишкия проход на 26 юли 811 г. избавило България от страшна опасност. Българите закрепили всичките завоевания на запад заедно със Сердика и се осигурили от бъдещи нападения от страна на Византия.

Българският хан Крум се прославил като победител над ромейския император. Битката била грандиозна военна и политическа победа, тъй като това е вторият византийски император, след Валент 400 години по-рано, в цялата 1000-летна история на Византия, който пада в битка. Последният император Константин XI също загива от вражеско оръжие, но това става при падането на столицата Константинопол през 1453 г., когато съдбата на някогашната империя е вече решена.

Гордостта на Крум от великата победа най-ясно изпъква в разказа за Никифоровата глава. "Като отрязал главата на Никифора, пише летописецът, Крум очистил черепа и го обковал отвън със сребро, с гордост карал славянските князе да пият." По този начин, според прабългарските вярвания, той си присвоявал орендата (силата) на убития враг.

Славната победа окуражава Крум, който започва да се приготвя за възвръщане предишното положение на България като първа сила в Европейския югоизток.

Facebook logo
Бъдете с нас и във