Банкеръ Weekly

Общество и политика

ГЪРЦИ ЗАВЛАДЯХА БИБ

Групата на Търговска банка на Гърция да притежава над 84.95% от капитала на БИБ, реши извънредното общо събрание на акционерите на банката на 16 септември тази година. Според публикацията в Държавен вестник събранието трябваше да се проведе още на 14 септември. Но акционерите на БИБ го отложиха първо за 15-и, а след това за 16 септември. На него те одобриха операцията по попълването на капитала на българската кредитна институция от 2.2 млрд. лв. на 10 млрд. лева. В края на август тази година Търговска банка на Гърция преведе 7.8 млн. г. марки (7.8 млрд. лв.) в капитала на БИБ и така увеличи акционерния си дял в нея от 26% на 83.72 процента. Още над 1.23% владее фирмата Конслидейтид Венчър Лимитед, която е дъщерна на гръцката банка.


Както е известно, в края на август Търговска банка на Гърция поиска от БНБ разрешение да притежава 98% от капитала на БИБ. Идеята бе гърците да изкупят дяловите участия на другите акционери в българската кредитна институция - ОББ, БИОХИМ, Banque National dе Paris, ТСБанк, БАЛКАНБАНК, ХЕБРОСБАНК и най-вече на ЕБВР и на контролираната от нея Леджист Джърсейс Тръст. До момента обаче сделките по покупко-продажбата на акции все още не са осъществени. Според банкери, след като Търговска банка на Гърция заедно с Консолидейтид Венчър Лимитед притежава повече от пет шести от капитала на БИБ, едва ли е необходимо да харчи допълнителни пари за увеличение на дела си. Окончателното разпределение на акциите в БИБ ще стане ясно едва след като Търговска банка на Гърция получи официално разрешение от БНБ да притежава 98% от капитала на българската кредитна институция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във