Банкеръ Weekly

Общество и политика

ГУБЕЩАТА УНИКА ММ СЕ ПРЕРОДИ В ПЕЧЕЛИВША КОМПАНИЯ

Всеобщото схващане на кредиторите на обявените в несъстоятелност държавни предприятия е, че приемането на оздравителен план само удължава агонията им. Тази констатация обаче не важи за врачанската Уника ММ. Предприятието с предмет на дейност търговия и производство на металорежещи машини бе обявено в несъстоятелност още на 18 юни 1996 г. - само месец след решението на социалистическото правителство да ликвидира 64-те губещи държавни фирми. А задълженията му възлизат на около 1.3 млрд. лева. Работниците от нароченото предприятие обаче са убедени, че в него има бъдеще, и се захващат с оздравяването му. По това време хората, който споделят ентусиазма на персонала, не са много. Дори тогавашният промишлен министър Любомир Дачев ги отпраща с думите: Действайте, момчета! Ако успеете добре, ако не - отговорността е ваша.


През октомври 1996 г., за да успеят, момчетата (606 бивши работници на държавната фирма) учредяват Обединена машиностроителна компания (ОМК) АД с уставен капитал 1 млн. лева. На проведеното през декември акционерно събрание те вземат решение новото дружество да участва в изпълнението на оздравителния план на Уника ММ. Речено - сторено.


Второто събрание на кредиторите се провежда на 18 февруари 1997 г. и приема саниращата програма. Тя предвижда собствеността на Уника ММ да се прехвърли на ОМК. Междувременно задълженията на държавната фирма са набъбнали на около 2.5 млрд. лева. Новото дружество, под надзора на синдика Цветан Джигански, се задължава в рамките на три години да изплати и последната стотинка от задълженията на Уника ММ. Съгласие за това дават и всички главни кредитори - ПЧБ, БАЛКАНБАНК, БНП-Дрезднербанк, Министерството на финансите. Планът за оздравяване е подкрепен и от промишленото министерство.


До момента обаче чрез суапови сделки дълг срещу собственост са погасени около 70% от задълженията към кредиторите. Съгласно погасителния план всеки месец ОМК отделя по 50 млн. лв. от приходите си за погасяване на старите задължения. Останаха около 900 млн. лв., които можем да ги платим и до четири месеца, но не бързаме - твърди Цветан Джигански.


Веднага след приемането на оздравителния план ОМК се преобразува в холдинг. Петте обособени производствени участъка - леярски, инструментален, за военно производство, за металорежещи машини и консервната фабрика в Бяла Слатина, се превръщат в пет дъщерни дружества. Последното дружество, което не е свързано с основния предмет на дейност, бе продадено през лятото на 1997 година.


В момента в ОМК холдинг работят 520 души, а от приемането на оздравителната програма досега дружествата му не са ползвали заемни средства. Това не пречи обаче мощностите да са натоварени максимално, включително и на военното производство. Специалната продукция е предназначена предимно за нуждите на Дунарит - Русе.


Сега идеята на ОМК е да пласира акции от дъщерните си дружества на заинтересованите инвеститори и кредитори. По тази причина акционери в ОМК освен всички работници са ПЧБ и около 80% от фирмите, които са традиционни клиенти на бившата Уника ММ.


Амбицията на ръководството на холдинга е да получи лиценз по новия правилник за производител на специална продукция. Търсим надеждни партньори, които да закупят акции от дружеството. Със свежия ресурс ще разширим и модернизираме производството в предприятието. В преговори сме с такива потенциални инвеститори и много скоро, до края на годината или началото на следващата, ще постигнем конкретни договорености - твърди Цветан Джигански.


Сега капиталът на холдинга и дъщерните дружества е около 8.5 млн. щ. долара. Такава е била и оферираната преди три години цена за продажбата на държавната Уника ММ на чуждестранен инвеститор. Именно условието за публично емитиране на акции в началото на годината беше гаранция пред кредиторите, че ще изпълним ангажимента си към тях без продажба и ликвидиране на производствените мощности - коментира Цветан Джигански. Но ненормалното функциониране на фондовата борса и сложната процедура с одобряването на проспектите, според г-н Джигански, са единствените пречки акциите на ОМК да не се търгуват на борсата. Все пак не е изключено и това да стане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във