Банкеръ Weekly

Общество и политика

ГРИЖАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ ОПРЕДЕЛИ ПОВЕДЕНИЕТО НА БАНКИТЕ


Петър Драмов, левов дилър


Последният работен ден, в който търговските банки
трябваше да регулират салдата по сметките си при БНБ според изискванията
на Наредба N21, регламентираща поддържането на минимални задължителни
резерви (петък, 2 октомври), наложи определен отпечатък върху
търговията с паричен ресурс.


Като че ли повечето от банките разчитаха към края
на периода да регулират салдата по сметките си чрез привличане
на левове под формата на депозити и репосделки от междубанковия
пазар. В резултат на това се засили търсенето на свободен левов
ресурс. Цената му всеки ден ескалираше лавинообразно. В понеделник
и вторник депозити за срок от един ден се предоставяха все още
срещу 2.9-3.1%, а до седмица - при 3.3 процента. В сряда свободният
левов ресурс се търгуваше на нива от 3.3-3.5% за срокове от един
ден, а до една седмица - и на нива от 4 процента. Предлагането
бе твърде ограниченото и междубанковият пазар през този работен
ден не успя да удовлетвори потребностите на някои банки за левове.
В четвъртък левовият ресурс поскъпна отново, пак заради липсата
на свободен левов ресурс. Лихвените нива за овърнайт депозити
се покачиха 3.5-3.7%, а такива до една седмица не се предлагаха.
В петък напрежението сред дилърите постепенно спадна, след като
установиха, че ще могат без проблеми да удовлетворят нуждите си
на пазара. Цената на левовия ресурс падна до нива 3.2-3.4%, а
при отделни сделки и до 3 процента.


Хроничният недостиг на левове по сметките на банките
при БНБ не оказа съществено влияние върху покупките на проведените
миналия понеделник (28 септември) два аукциона за ДЦК. Общият
номинал на предложените книжа беше 20 млрд. лева. За тяхното придобиване
първичните дилъри предложиха 28.5 млрд. лева.


За покупката на 5 млрд. лв.


тримесечни сконтови ДЦК


в Централната банка търговците предложиха поръчки
за 7 млрд. лева. Обявените от Министерство на финансите резултати
бяха идентични с резултатите от предишния такъв аукцион. Те сочеха
минимална покупна цена от 98.74 лв. за 100 лв. номинал. Средната
цена бе 98.75 лв., а максималната - 98.76 лева. Така основният
лихвен процент, определян на базата на достигнатата средна доходност
от продажбата на тримесечни книжа на първичния пазар запазва стойността
си от 5.08% поне до 7 октомври.


За продажба бяха обявени шестмесечни безлихвени ДЦК
с номинал 15 млрд. лева. Интересът на инвеститорите към книжа
с такава срочност се изрази в заявки за 21.5 млрд. лева. Въпреки
че интересът към покупката им бе скромен, средно достигнатата
им продажна цена се покачи с една стотинка в сравнение с тази,
достигнатата от предишния аукцион за такива книжа. Голямото желание
от страна на някои от участниците в аукциона към покупката на
тези книжа покачи средната им продажна цена до 97.33 лв. за 100
лв. номинал. Годишна доходност, която тя гарантира, е 5.50 процента.
За отбелязване е, че това е рекордно ниска средна доходност, достигана
някога при продажба на полугодишни сконтови ДЦК на първичния пазар.


На 5 октомври БНБ провежда два аукциона за продажба
на ДЦК. Единият е за продажба на тримесечни безлихвени книжа с
номинал 5 млрд. лева. Другият е за продажба на шестмесечни ДЦК
с номинал 17 млрд. лева. Министерството на финансите смята занапред
да предлага за продажба 6- и 12-месечните ДЦК, но ще завиши предлагания
номинал от 15 на 17 млрд. лева.


Цената на


валутните ЗУНК-облигации


търгувани на вторичния междубанков пазар и през изминалата
седмица следваха ценовия тренд на българските брейди облигации
на международните финансови пазари. До средата на седмицата облигациите,
емитирани за уреждане на вътрешния дълг, се котираха в границите
между 58-60 щ. долара за 100 долара номинал. В четвъртък, следвайки
срива на индексите на световните борси, ЗУНК-овете също рязко
се обезцениха и се котираха на междубанковия пазар между 55 и
57 щ. долара за 100 долара номинал. В петък цената на ЗУНК-овете,
следвайки поведението на брейди облигациите, леко възстанови нивата
си. На междубанковия пазар цената им вече варираше между 56 и
58 щ. долара за 100 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във