Банкеръ Weekly

Общество и политика

ГРИЖАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ РЕЗЕРВИ ЗАДЪРЖА ОЛП 5.12 ПРОЦЕНТА

Юни започна с много активна междубанкова търговия с левов ресурс. Както е известно, до всяко трето число от месеца търговските банки трябва да са регулирали салдата по сметките си в Централната банка. Това изисква Наредба N21 за задължителните минимални резерви. Затова в понеделник левовите дилъри вече нервничеха в очакване на наближаващата фатална дата. Причината? На 1 юни все още можеше да се намери ресурс със срок на връщане след 3 юни, но банките предпочитаха да предоставят свободните си левове най-много за 2 дни. Цената на депозитите варираше между 2.5 и 4.2% годишна доходност в зависимост от сумите, сроковете и купувачите. Сключени бяха 14 репо сделки, при които 8.5 млрд. лв. смениха притежателите си. На най-високи лихвени нива от 4.25% бяха сключени две сделки. И при двете датата на обратния вальор беше след един ден. Най-евтиният ресурс беше продаден срещу 2%, също в две репо сделки: едната за срок от един ден, другата за седмица. На 2 юни напрежението на междубанковия паричен пазар достигна кулминационната си точка. Търсенето надвишаваше предлагането. Банките предоставяха колебливо свободните си левове предимно за един ден. Тази предпазливост е обяснима, тъй като оборотите на сетълмента могат да поднесат неприятни изненади на всеки. Банките, имащи нужда от левове за попълване на салдото по текущата си сметка при БНБ, нямаха нищо против да привлекат и повече от нужните им левове, защото не се знаеше дали на следващия работен ден ще намерят свободен левов ресурс. Сключените 22 репо сделки бяха своеобразен рекорд. Бе разменен ресурс за 29.5 млрд. лева. Обратният вальор в преобладаващата част от сделките беше след един ден. Най-евтината репо сделка за срок от един ден беше сключена при 3.3%, а най-скъпата при 5.1 процента. Първите два пазарни дни преминаха под девиза: по-добре с повече пари по сметката при БНБ сега, отколкото без пари утре. Това естествено повиши лихвените нива във вторник до недостижимите доскоро 4.5-5% годишна доходност за предоставен междубанков левов ресурс. В сряда страстите се уталожиха и междубанковата търговия се нормализира. Всеки от участниците на пазара с голяма точност знаеше колко левове трябва да привлече или да продаде, за да докладва изрядно в БНБ. Търговията през този ден бе балансирана, тъй като на пазара не липсваха свободни левове. Цената на разменяните междубанкови депозити падна до около 3.5-4 процента. Репо сделките вече бяха 12 на брой, сключени на нива от около 3.5 процента. Банките можеха да си позволят да предоставят ресурс и за по-дълъг период от време, защото до следващата регулация на резервите отново... има един месец, а лихвите все още бяха достатъчно високи. В четвъртък и петък разменяният левов ресурс под формата на депозити и репо сделки за срок до два дни поевтиня до 2-2.5% за срок до една седмица. Така лихвените нива от първата половина на май се възстановиха. Тази седмица едва ли ще ни изненада с някакво събитие, което би отклонило съществено пазара от вече утвърдените лихвени нива за междубанкови депозити.


Някои банки си набавяха необходимия им левов ресурс чрез окончателни продажби на ценни книжа. Това бе добър шанс за техните контрагенти: при сравнително ниски цени да си попълнят портфейлите с ДЦК. На вторичния междубанков пазар за цялата седмица се сключиха 11 окончателни сделки с ДЦК от редовните емисии. Бе продаден номинал на обща стойност 6.1 млрд. лева.


Бяха регистрирани две междубанкови покупко-продажби на валутни ЗУНК облигации. На 3 юни беше продаден номинал от 500.000 щ. долара при цена 73 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Втората сделка беше сключена в петък, при която за номинал от 179.000 щ. долара беше заплатена цена 70 щ. долара за 100 щ. долара номинал.


Напрежението на левовия пазар, започнало от последната седмица на май, естествено се отрази и върху цената на продадените от БНБ държавни ценни книжа на двата аукциона в понеделник (1 юни). За продажба беше предложено обичайното количество тримесечни безналични сконтови ДЦК за 5 млрд. лв. номинал. За тях в Централната банка се получиха поръчки за 7.6 млрд. лева. Средната продажна цена се запази 98.74 лв. за 100 лв. номинал. Така ОЛП от 5.12%, колкото е от 27 май насам, се запазва до 10 юни.


За едногодишни сконтови ценни книжа БНБ прие поръчки за 17.94 млрд. лева. Те се състезаваха за обявения за продажба номинал от 10 млрд. лева. Достигнатата средна продажна цена от 93.70 лв. за 100 лв. номинал отговаря на проста годишна доходност 6.74 процента. Тя е по-ниска от средната доходност, достигната на предишния аукцион, проведен на 20 май. Тогава тя беше 6.84 процента.


Днес (8 юни) БНБ ще проведе два аукциона за продажба на ДЦК. На единия от тях са предложени тримесечни сконтови книжа с обща номинална стойност 5 млрд. лева. На другия предложеният за продажба номинал е 10 млрд. лв., а безлихвените ценни книжа са с падеж след шест месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във