Банкеръ Weekly

Общество и политика

ГРАЖДАНИТЕ ЩЕ КРЕДИТИРАТ БЮДЖЕТА С ПРЕДИМСТВО

Министерството на финансите пристъпва към емитиране на нов тип целеви ДЦК от 29 април 1998 година. Прекратява се и издаването на досегашните целеви бонове. Новите книжа са предназначени само за населението и ще имат ясно изразен спестовен характер, гарантирайки по-висок доход на собственика, който ги притежава по-дълго.


Те ще прехвърлят свободно само между физически лица, докато банките и фирмите няма да могат да ги притежават. Най-вероятно подтекстът на това решение се крие в желанието на правителството да пренасочи инвестициите на гражданите към реалната икономика наместо в държавен дълг.


Обратното изкупуване на новите целеви ДЦК ще се извършва от първичните дилъри за сметка на бюджета и по цени, определени от Министерството на финансите. Така всъщност се ликвидира дори теоретичната възможност за ценова конкуренция във вторичната търговия, защото първичните дилъри ще котират една и съща цена.


Министерството на финансите предвижда да подписва специални договори с първичните дилъри за пласиране и обратно изкупуване на целевите ДЦК. Но този ход допълнително сви кръга от потенциални пласьори. Доказателство е списъкът им, публикуван от Министерството на финансите. В него фигурират БНБ, Пощенска банка, ОББ, БУЛБАНК, ТБ Биохим, ЕКСПРЕСБАНК, БРИБанк, МБТР, ФК Еврофинанс и ФК Елана. А това са само половината от всички първични дилъри. Останалите явно не виждат изгода за себе си в подобна търговия.


Фискът ще емитира шестмесечни и едногодишни целеви ДЦК, както и двугодишни спестовни облигации с лихвени плащания на всеки шест месеца. Прави впечатление, че годината при целевите ДЦК ще бъде 364 дни, докато при книжата, продавани на първичните аукциони, е 360 дни. При тази формула обаче се накърнява ефективната годишна доходност.


Няма да има обратно изкупуване на шестмесечните бонове. За едногодишните книги то ще бъде възможно шест месеца след като са закупени и ще се прекратява 15 дни преди падежа. Двугодишните облигации ще се изкупуват обратно след първия ден, следващ падежа на лихвения купон до настъпване на 15-ия ден преди падежа на следващия лихвен купон. Някои търговци коментираха, че при подобни схеми за обратно изкупуване новите ДЦК могат да се окажат в напълно непродаваеми активи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във