Банкеръ Daily

Общество и политика

Гражданите ще имат достъп до данните за шума и информация за вредите от него

Гражданите ще имат достъп до данните за шума в околната среда, както и до информация за неговия вреден ефект върху здравето. Това решиха депутатите с приетите на първо четене промени в Закона за защита от шума в околната среда.

Измененията са внесени от Министерския съвет. Целта е осигуряване прилагането на европейския регламент за привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на европейски регламенти.

Ще бъде осигурено достатъчно време за провеждане на обществени консултации при изготвянето на плановете за действие към шумовите карти, като периодът между изготвянето на картите и на плановете се променя на две години. Част от текстовете са свързани и с компетенциите на Министерството на здравеопазването, по които са получени становища от страна на Националното сдружение на общините в Република България, както и мнения на граждани.

"Крайната цел е създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване", обобщи депутатът от ГЕРБ Данка Люртова.

"Промените в Закона за защита от шума в околната среда са предложени от правителството и са свързани с изпълнение на редица евродирективи. Новите текстове гарантират, че ще бъде осигурено достатъчно време за провеждането на обществени консултации при изготвянето на всички планове за действие към т. нар. шумови карти. Информация от тях ще се изпраща на Европейската комисия и ще се предава само по електронен път в задължително хранилище на данни", добави тя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във