Банкеръ Weekly

Общество и политика

ГОТОВО Е СИТОТО ЗА ПЪРВИЧНИТЕ ДИЛЪРИ НА ДЦК

Повечето български банки бяха обзети миналата седмица от писмовна треска. Техни служители спешно подготвяха многобройни документи и справки с балансови показатели, предназначени за управление Фискални услуги в БНБ. Поводът за цялата тази счетоводна книжнина е необходимостта всяка банка да докаже, че е в състояние да покрие изискванията за първичен дилър на ДЦК, емитирани по Наредба N5.


Изборът ще се проведе утре, 24 март, а селекцията ще бъде направена от комисия, включваща представители на Министерството на финансите и на БНБ.


Всъщност защо тази рутинна по принцип процедура заслужава подобно внимание? Преди всичко заради срока, през който банките ще ползват статута на първичен дилър. По изключение само за тази година той ще е девет месеца и ще обхваща времето от 1 април до 31 декември. Нормативно установеният срок е половин година. Причината за разминаването е в решението, което Министерството на финансите и БНБ приеха в края на 1997 г., когато първичните дилъри се избираха за три месеца.


Тогава единствената по-голяма кредитна институция, загубила статута си на първичен дилър, бе Централна кооперативна банка, тъй като не разполагаше с портфейл от ДЦК в размер на 5% от активите си. Банката не участваше активно на първичните аукциони. Почти всичките й пари бяха използвани за кредитиране на кампаниите по изкупуването на селскостопанската реколта. Днес ЦКБ разполага с портфейл от ДЦК, достигащ почти 40% от всичките й активи, и е малко вероятно да не премине през ситото.


Банките имат твърде голям интерес от запазването на статута си на първичен дилър. Така те могат да придобиват и правото да обслужват бюджетни сметки. До края на тази седмица обаче ще знаем дали комисията на БНБ и финансовото министерство ще проявят същия либерализъм, както в края на миналата година. Според очевидци тогава банките кандидатки са били разделени в три групи. В първата са влезли кредитните институции с перфектни икономически и балансови показатели. Във втората - онези, които не са отговаряли само на едно условие. Комисията е попитала дали не могат да работят като първични дилъри. Отговорът от Батенберг 1 е бил положителен и втората група банки е била организирана като първичен дилър.Извън класирането, при това с единодушно решение, са останали единствено онези финансови институции, които не са изпълнявали две и повече условия.


Предполага се, че тази година правилата ще се спазват по-стриктно, защото нуждите на бюджета от заемен левов ресурс намаляват, а интересът на банките от участие на първичните аукциони за ДЦК по Наредба 5 непрекъснато расте.

Facebook logo
Бъдете с нас и във