Банкеръ Daily

Общество и политика

Готов е проектозаконът за хората с увреждания

Готов е окончателният вариант на проектозакона за хората с увреждания. Документът е публикуван за обществено обсъждане. Той предвижда квоти за наемане на хора с увреждания, по-висока финансова подкрепа и нова индивидуална оценка на потребностите. Предвижда се да отпадне закрилата от уволнение за хора с увреждания, защото тя им пречи да си намерят работа.

С предлаганата нормативна уредба се гарантира равноправното и пълноценно упражняване на правата на хората с увреждания. По нов начин се дефинират областите и средствата за необходимата подкрепа за социално приобщаване. Въвеждат се принципи, които определят личния избор, независимост, равнопоставеност, достъпност, пълноценно и ефективно участие в обществения живот на хората с увреждания и техните семейства.

Въвеждат се и квоти за наемане на хора с увреждания в предприятията. А работодателите, които не спазват правилата ще бъдат санкционирани. Ще има и нова индивидуална оценка на потребностите. Тя ще е комплексна и от нея ще зависи от каква помощ се нуждае човекът с увреждания. Също така хората с увреждания ще получават месечна и целева финансова подкрепа. Месечната ще е обвързана с линията на бедност и ще е по-висока от сегашните добавки. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във