Банкеръ Daily

Общество и политика

Готов е проект на стратегия за земеделието и селските райони

Република България е изготвила проект на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 - 2027 година

Правителството одобри на днешното си заседание (на 24-и февруари) в Министерския съвет проект на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 - 2027 година.

Той е съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет.

По този план страната ни ще разполага с финансови средства, които ще бъдат за предоставяне на директни плащания и за подпомагане на инвестиционни производствени и непроизводствени дейности в сектор „Земеделие”, сектор „Животновъдство", сектор „Плодове и зеленчуци", Лозаро-винарски сектор, сектор „Пчеларство", сектор „Гори".

Друга цел ще е да се подпомагат преработвателите на първична земеделска продукция, на общини и дейности в неселскостопанския сектор в селските райони.

Прилагането на Стратегическия план ще стартира през 2023 г. Създадена е и възможност да се подпомогнат селските райони при провеждането на необходимите структурни промени в изпълнение на Европейския зелен пакт. Именно те ще имат жизненоважна роля за прехода към екологична устойчивост, а финансирането ще им позволи да постигнат амбициозните цели за климата и околната среда на новите стратегии, уточняват от пресцентъра на Министерския съвет.

Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 - 2027 г. е изготвен съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове.

Тези правила трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на стратегическите планове на общата селскостопанска политика и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във