Банкеръ Weekly

Общество и политика

ГОСПОДАТА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА СЕ СМЯТАТ ЗА СУПЕРМЕНИ

- Нищо не се е променило. Проблемите са си все същите. От близо половин година промишленото министерство отказа да контактува с нас дори и по телефона. Явно не сме особено симпатични на новия собственик. Господата се смятат за супермени. Гледат по всякакъв начин да ни унижат. Налагаше се да висим с часове пред кабинетите им, за да влезем. А когато ни приемат, гледат ни с пренебрежение. Ние им обясняваме всичко сдъвкано, лесно за разбиране. Отсреща ни кимат, обещават, че ще стане, и с това си остава. Кошмар е.


Какви действия предприехте през изминалата година по отношение на ликвидацията на Океански риболов?


- Ликвидация практически не сме извършвали. Не бе прието това, което предлагахме на двете министерства - и на земеделското и на промишленото - да продадем бързоликвидните активи. В момента те ни носят само загуби. Предложихме да продадем кораба Фрегата, три апартамента в Сандански, акциите ни в Глобфиш на стойност 48 хил. щ. долара и в Булстрад, както и дяловото ни участие в Булджак. С постъпленията от тези активи ние можехме да се разплащаме с кредиторите.


Фрегата вече пета година престоява закотвена в бургаското пристанище и ежемесечно ни носи по 10 хил. щ. долара загуба. Единственото, което успяхме да постигнем, е да получим разрешение от министерството, да сключим договор с външен инвеститор, който да финансира ремонта на кораба Албена. Това е испанската корпорация Егка Фишинг Корпорейшън - Лас Палмас, която заплати на бургаската корабостроителница 640 хил. щ. долара за този ремонт и след няколко дена корабът ще тръгне на първия си рейс. Сега Албена е готова да плава поне още 8 години.


Какви са условията по договора?


- Океански риболов предоставя под наем на Егка Фишинг Корпорейшън срещу 25 хил. щ. долара месечно, кораба Албена за 4 години. От този наем ние ще получаваме ежемесечно 13 хил. щ. долара, а останалата сума ще се приспада от наемателя заради инвестираните в ремонта средства. Всички разходи по експлоатацията и заплатите (испанската фирма ще плаща с 10% по-високи възнаграждения на моряците, отколкото може да си позволи Океански риболов) ще се поемат от Егка Фишинг Корпорейшън.


Какъв финансов резултат ще отчете Океански риболов за 1997 година?


- Приключихме 1997 г. с чиста печалба от около 200 хил. щ. долара. Но резултатите все още се уточняват. През миналата година сме изплатили 1.03 млн. щ. долара на моряците. Това са стари задължения, натрупани от 1992 до 1996 година. Отделно от това за текущи задължения към персонала сме платили 600 хил. щ. долара. Съгласно ПМС 160 70% от приходите ни се облагат с данък. Не беше прието нашето предложение, което направихме до финансовия министър Муравей Радев и до неговия колега Александър Божков преди около 6 месеца да отпадне действието му за Океански риболов дотогава, докато не изплатим старите валутни задължения към моряците. Те обаче показаха пълна незаинтересованост. Като цяло за година и девет месеца, откакто сме ликвидатори, нито едно от нашите предложения не влезе за обсъждане в колегиум - нито в аграрното, нито в промишленото министерство. Останах с впечатление, че хората искат да говорят с нас чрез преводач.


Този добър финансов резултат не се ли дължи преди всичко на продажби на активи?


- Не. През изминалата година не съм продавал имущество на Океански риболов. Тези цифри можеха да бъдат и далеч по-добри, ако бяхме срещнали поне малко разбиране от страна на принципала. В момента Бургуелс ни дължи над 450 хил. щ. долара. Имаме предложение как можем да си вземем тези пари. Освен това имаме да взимаме 260 хил. щ. долара от арестуван в Португалия наш кораб. Само че от министерството не ми дават разрешение да отида в командировка.


Г-н Патранесков, според договора между новия ликвидатор и принципала вие трябва да предадете Океански риболов до един месец...


- Информацията за смяната на ликвидаторите научих от пресата. Нас за такива неща от промишленото министерство не ни информират. Новината я посрещнах с облекчение, тъй като стана непоносимо да се работи тук. Чакам ги с нетърпение да им предам всичко. Дано да дойдат по-скоро, за да свърши тази агония.


Известни ли са ви предложенията на Пламен Симов моряшкия синдикат да получи собствеността на Океански риболов в замяна на вземанията на моряците кредитори?


- Трябва да ви кажа, че моряците искат да си получат парите. Хората не вярват на обещания за дълг срещу собственост. От всички тези хора, с които съм разговарял, не съм останал с впечатление, че са готови още дълго да чакат. Те просто си искат парите. А от така предложената схема за разплащане е абсурдно дори в обозримо бъдеще да се получат някакви средства - при този режим на данъчно облагане, при тази липса на разбиране ...


Доколкото имам информация, срещу ликвидаторите на Океански риболов е заведено следствено дело? Имате ли опасения за себе си?


- Не зная за такова дело. Всичко в Океански риболов подлежи на разрешителен режим. Аз не съм направил нищо, за което нямам разрешение от принципала. Това че ликвидацията не върви, не е по наша вина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във