Банкеръ Weekly

Общество и политика

ГОЛЯМА ЗАБЛУДА Е, ЧЕ БЪЛГАРСКА БАНКА МОЖЕ ДА СЕ КОНКУРИРА УСПЕШНО СЪС ЗАПАДНИ...

Г-н Желев, видно място
в списъка на кредитните милионери заема фирмата Сунимекс
- основен длъжник на банка България инвест. Докъде
стигнахте със събирането на това вземане?


- Предприехме всички законови
мерки, за да си върнем парите, и мисля, че до края на тази година
ще ги съберем. Това е една от най-важните задачи, които сме си
поставили.


Дългът на Сунимекс
заема близо половината от несъбираемите вземания в кредитния портфейл
на бившата Ямболска банка. Има и други сериозни длъжници - фирмите
Бекон, Антики 12.


Текат и първите дела по
тяхното обявяване в несъстоятелност. По-сложен е проблемът Сунимекс,
защото със заетите пари тази фирма е закупила машини и оборудване,
чийто постоянен внос в България все още не е уреден.


Това забавяне да не е
някаква клопка?


- Може би...


В момента вие преструктурирате
България инвест в инвестиционна банка. Какви са първите
резултати?


- България инвест
увеличи многократно обема на привлечените средства. Към средата
на януари те надминаха 10 млрд. лева. Ако вземем предвид и близката
перспектива - преобразуването на нашите застрахователни дружества
и изтичането на падежите по някои презастрахователни договори,
мисля, че скоро само средствата, привлечени от холдинг България
и дъщерните му дружества, ще достигнат около 30 млрд. лева.


Не се отказваме и от универсалното
банкиране. България инвест разкри множество нови клонове
- в Русе, Варна, Пловдив, Шумен и Търговище. Скоро ще навлезем
в Плевен, Видин и Силистра. Във всички тези градове има офиси
и на холдинг България.


Предвиждате ли други поемателски
или консултантски операции?


- Банката се подготвя
да стане консултант на няколко големи държавни предприятия, ако
те решат да емитират корпоративни облигации на международните
капиталови пазари. Проведохме подготвителни разговори с няколко
големи западни инвестиционни банки, за да разберем тяхната готовност
да участват в пласмента на такива облигации. Мисля, че всичко
ще зависи от волята на принципалите на държавните предприятия
и от подкрепата на Министерството на финансите. Убеден съм, че
тези корпоративни облигации ще бъдат атрактивни, ако се предложат
на купувачите едва след като започне пласирането на държавните
еврооблигации.


Това може да стане до
края на годината, ако получим благословията на всички институции.
Дотогава можем да подготвим поне едно голямо държавно предприятие,
за да провокираме интереса на чуждите инвеститори.


Смятате ли, че болестта
нисък лихвен марж, от която страдат повечето български банки,
може да се преодолее чрез печалбите от по-агресивно кредитиране
на реалната икономика?


- Банка България
инвест е готова да кредитира, но само срещу пълно обезпечение
и при рестриктивен подбор на кредитополучателите. Опитът на някои
влогонабиращи институции да компенсират с повече кредитни операции
ниската доходност по инструменти като ДЦК и облигации по ЗУНК
не е разумна, особено ако се прави безразборно.


Основната цел на България
инвест сега е да получи лиценз за директни разплащания с
чужбина. Второ, да покажем, че банката е абсолютно здрава не само
по отношение на показателите от банковите регулации - капиталова
адекватност, собствен капитал и ликвидност, но и по отношение
на екипа специалисти, работещи в нея, разположението на клоновата
й мрежа, кръга от постоянни клиенти.


Привличането на банка
към холдинг България не ви ли поставя в по-изгодна
пазарна позиция спрямо основния ви конкурент - ДЗИ?


- Това е интересен въпрос,
защото опира до глобалните процеси на сливане между застрахователния
и банковия капитал. Той е налице при такива застрахователни групи
като ING и American International Group (AIG). Затова офертата
на AIG за закупуване на Пощенска банка говори много за оценката,
която американските специалисти дават на перспективите за развитие
на българския финансов пазар.


В този контекст искам
да отбележа и сливането между Креди Сюиз и Уинтъртур.
Говори се, че зад обединението на Байрише Ферайн банк и Хипобанк
стоят застрахователите от Алианц и Мюних Ри.
Предлагането на комбинирани финансови услуги е цел, към която
винаги сме се стремили. Затова и купихме Ямболската банка, въпреки
че знаехме с колко трудности ще се сблъскаме при нейното оздравяване.
За мен бъдещето е именно в тази посока и не крия, че получихме
определени пазарни предимства.


Готвите ли се да купувате
пакети с акции от държавните кредитни институции, които ще се
продават на фондовата борса?


- Всичко е въпрос на цена.
Ако подредя държавните банки, обявени за приватизация, съобразно
тяхната атрактивност при приемлива цена на техните книжа, на първо
място бих инвестирал в БУЛБАНК.


Причините са няколко:
качеството на мениджмънта, финансовите резултати, структурата
на клоновете и клиентите, пазарните перспективи. Затова моята
класация изглежда така: БУЛБАНК, Пощенска банка, въпреки че тя
отива на директна касова продажба, и ЕКСПРЕСБАНК.


Какво разбирате под разумна
цена?


- Тя е различна за различните
банки. Ако се направи истински рейтинг на българските финансови
институции, ще открием, че за едни банки тя е по-висока, за други
- по-ниска.


Мисля, че българските
банки се подценени. Приветствам решението на правителството и
на БНБ да отложат някои продажби. Държавните банки са подценени
заради преживяния икономически срив заради продължаващото недоверие
в политическата и финансовата обстановка. Мисля обаче, че до края
на годината тя чувствително ще се подобри, особено ако правителството
продължи да провежда реформите със същата последователност, както
досега.


Засега ние се радваме
на подкрепата на Запада, особено на Германия и съм убеден, че
скоро това ще бъде демонстрирано и от други страни членки на Европейския
съюз. Офертите за Пощенска банка са първият сериозен сигнал, че
големи инвеститори искат да дойдат в България. С ускоряване на
приватизацията в телекомуникациите и на някои сериозни промишлени
предприятия кредитният рейтинг на България ще се повиши и това
ще вдигне и цената на предлаганите за продажба банки.


Готови ли сте за конкуренция
с чуждестранните банки?


- Мисля, че е голяма заблуда
представата, че българска банка може успешно да се конкурира със
западни кредитни институции, които имат вековна традиция и многобройни
човешки и финансови ресурси, каквито ние нямаме. Показателно е
структурното коопериране между Литекс и Шел.
Пътят на България е в партньорството с чужденците, а там, където
можем и сами, трябва непоколебимо да отстояваме националните си
интереси.


Какво си пожелахте в 1998
година?


- На първо място - здраве.
Мисля, че това, което успяхме да направим - една сериозна финансова
структура, която работи открито, ще се развива и занапред.


Убедих се, че когато човек
достигне едно равнище в бизнеса, той му става по-скоро хоби, отколкото
средство за правене на пари. Никога не съм поставял на първо място
финансовата страна на сделката, колко ще спечелим и как. За мен
сделките са едно предизвикателство, което носи удоволствие, ако
успееш да го реализираш.

Facebook logo
Бъдете с нас и във