Банкеръ Daily

Общество и политика

Големите помощи за хората с увреждания се оказаха мираж

Омбудсманът Мая Манолова откри първото заседание на Съвета за наблюдение на политиките за и на хората с увреждания. Манолова е председател на новия орган, който се създава след промените в Закона за хората с увреждания. 

На събитието присъстват министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и на труда и социалната политика Бисер Петков, както и други представители на ресорни институции и на граждански организации.
Съветът ще изготвя предложения и становища за предотвратяване нарушаването на правата на хората с увреждания, ще подготвя ежегодни доклади и ще прави преглед на националното законодателство и предложения за промени. Институцията се състои от деветима членове, като двама представители се определят от омбудсмана, двама - от Комисията за защита от дискриминация, четирима - от организациите на хората с увреждания и представител от академичната общност избран от БАН.

Предстои в следващите месеци правилата за работа на органа да се изготвят, а на следващото заседание трябва да се започне подготовката за приемане на годишна програма за работа.

Междувременно, днес стана ясно, че едва 12 932 от 162 800 души с над 90% увреждане са получили право на максималната помощ по новия Закон за хората с увреждания - 198.36 лв. Други 123 550 са поставени в по-лека категория и получават 87 лв. помощ.

Обяснението е в последиците от новия Закон за хората с увреждания, в който е въведен принципът за обединение на досегашните целеви добавки за хората с 50 и повече процента увреждане. Размерът на подкрепата е между 24.36 и 198.36 лв., но зависи не само от степента на увреждането и нуждата от чужда помощ, както беше досега, а и от вида на получаваната пенсия. Така лице с над 90% увреждане, право на чужда помощ и социална пенсия за инвалидност получава 198.36 лв. Ако обаче същото лице получава наследствена или обикновена пенсия - за осигурителен стаж и възраст, взима само 87 лв. А ако има една година стаж и получава пенсия за инвалидност поради общо заболяване, му се полагат 104.40 лв.

В тази група са попаднали и военноинвалидите - хората, които получават пенсия, тъй като са пострадали по време на наборна военна служба, служба в запаса или в резерва, както и при оказване съдействие на въоръжените сили. Това става ясно от десетки сигнали на потърпевши граждани до институциите и от справка на Агенцията за социално подпомагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във