Банкеръ Weekly

Общество и политика

ГОЛЕМИТЕ КЛОНОВЕ ПОДДЪРЖАТ ВИСОКА ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА БЗК

Най-късно до 5 април синдикът на БЗК Татяна Стефанова и малобройният екип, който й помага, ще трябва да напуснат една от най-лъскавите сгради в идеалния център на София на ул. Съборна. От седем години там квартирува централата на вече фалиралата кредитна институция. Повод за това решение на синдика са непосилните месечни наеми, които събират от банката нейните наемодатели. Собствениците на реституираната сграда твърдо отказват предоговарянето на огромните суми и няма да свалят мизата. Според Татяна Стефанова в сегашния си вид наемите не само посягат върху масата на несъстоятелността, но и увреждат правата на другите кредитори на БЗК. Междувременно тя е изплатила и всички наеми, начислени и дължими от банката след 18 юли 1997 година. Колкото до сумите, които кредитната институция дължи за периода от 1 януари до 17 юли 1997 г., с тях е заверена сметка Разчети с клиенти, която автоматично превръща наемодателите в незащитени от закона кредитори на банката. Това решение на синдика е изцяло съобразено с нормативната база и е потвърдено както от съда, така и от БНБ.


В БЗК приключва и работата по изготвяне на окончателните списъци на кредиторите, чиито вземания не са изцяло гарантирани от държавата. Такива са почти всички частни и държавни фирми, които навремето са имали разплащателни сметки в клоновете на БЗК и чиито авоари днес са защитени от закона едва наполовина.


БЗК продължава активно да събира масата по несъстоятелността. За времето от 18 юли до 30 ноември 1997 г. синдикът е събрал от длъжниците на БЗК 1.518 млрд. лева.


От началото на годината в Пловдив, Харманли и Любимец са проведени три търга за разпродажба на банково офисоборудване. Четвъртият търг се състоя на 10 март в София. На него освен офистехника на купувачите бе предложена бяла техника и ресторантско оборудване от заведението, разположено в сградата на ул. Съборна.


Петият търг, проведен от синдика на фалиралата банка, е по-специален, защото на него бе оферирано сервизното оборудване от гаража на ул. Неофит Рилски в столицата, където по времето на бившия шеф на банката Атанас Тилев се поддържаха лъскавите БМВ-та, атрактивна собственост на кредитната институция. Днес този гараж по договореност със собственика му Спиридон Пипилев се ползва от Мобилтел.


Възниква обаче въпросът: трябваше ли БЗК да изнесе в комплект сервизното си оборудване от гаража на Пипилев, за да разсее всички опасения, че новите наематели ще го използват неправомерно за свои нужди, снижавайки пазарната му цена? Според синдика на банката финансовата институция е подписала специален договор с Мобилтел, с който операторът на мобилни телефони е поел ангажимента да приеме напълно безплатно на отговорно пазене наличното сервизно оборудване. От БЗК уточниха още, че при нарушаване на тази клауза Мобилтел, един от основните длъжници на БЗК, ще трябва да изплати на кредитната институция солени глоби и неустойки.


Въпреки тези масирани на пръв поглед разпродажби Татяна Стефанова продължава да твърди, че засега не се отказва от намерението си да продаде банката като предприятие. Затова търговете обхващат единствено периферните клонове, които едва ли биха оцелели при продажбата на БЗК на нов собственик. Трудно е да се допусне, че частен инвеститор ще търси печалба в банкирането на дребно в градчета като Харманли и Любимец, независимо че са разположени на трансевропейска автомобилна магистрала.


По съвсем други причини е разпродадено имуществото на клона на банката в Пловдив. Там целта на търга е била да се освободи сградата, собственост на БЗК, за да се събират там архивите на централата и на 15-те доскорошни клона на банката. Същевременно се запазват онези банкови клонове, които са били водещи по оборот и печалба. Към тези поделения ще се прилага политика за минимизиране на разходите за издръжката им.


По предварителни данни на търга в Пловдив са били продадени стоки за повече от 50 млн. лв., но тази сума не е окончателна. Тя подлежи на уточнение, защото част от купувачите, класирали се с високи оферти на първо място в разпродажбите, отказват да платят. Предполага се, че те са оферирали нереално високи цени. А съгласно нормите на Гражданскопроцесуалния кодекс банката трябва да покани класиралия се на второ място купувач, което пък завърта рулетката на канцеларщината - БЗК изпраща на втория купувач съобщение с обратна разписка, изчаква законовия срок, в който той трябва да даде отговор дали ще закупи стоката, за която е наддавал на обявената от него цена. Ако и вторият купувач се откаже, процедурата се повтаря на нов търг, но едва след шест месеца.


Опитът показва, че трудно се реализират скъпи и уникални вещи като телефонни централи и обществени трезори, които, за да се използват пълноценно на друго място, трябва да отговарят на строителните планове на купувача, а подобно изискване е трудноизпълнимо.

Facebook logo
Бъдете с нас и във