Банкеръ Weekly

Общество и политика

ГОЛЕМИТЕ БАНКИ УВЕЛИЧАВАТ ПЕЧАЛБИТЕ СИ

Печалбата на банковата система продължава да нараства, макар и не с впечатляващите темпове, на които станахме свидетели през юли 2000 година. Тогава чистият финансов резултат на банките надхвърли 240 млн. лв. - два пъти повече в сравнение с юни. Заслугата за това бе изцяло на БУЛБАНК, която отчете големи печалби от продажбите на дяловите си участия в ОББ и в Хипоферайнцбанк.


Месец по-късно - в края на август, печалбата на банковия сектор е 250 млн. лв. - с 10 млн. лв. повече от юли. Приносът за този ръст е изцяло на големите банки. Групата на БУЛБАНК, ОББ и Банка ДСК е увеличила общия размер на печалбата си с общо 8 млн. лв., а тази, в която влизат SG ЕКСПРЕСБАНК, ХЕБРОСБАНК, БИОХИМ, Пощенска банка и БНП-Дрезднербанк - с 4 млн. лева. Останалите кредитни институции като цяло са намалили печалбите си през август.


Според класификацията на БНБ всички банки у нас са разпределени в пет групи. В първата са БУЛБАНК, ОББ и Банка ДСК с балансово число на активите си над 500 млн. лева. Във втората група са включени SG ЕКСПРЕСБАНК, ХЕБРОСБАНК, БИОХИМ, Пощенска банка и БНП-Дрезднербанк, чиито активи надхвърлят 300 млн. лева. В третата група попадат банките с балансово число над 100 млн. лв., в четвъртата - всички останали, а в петата са клоновете на чуждестранни банки.


Първите две групи контролират около 73% от всички активи във финансово-кредитната ни система, над 79% от привлечените от граждани и фирми средства и около 60% от отпуснатите кредити.

Facebook logo
Бъдете с нас и във