Банкеръ Weekly

Общество и политика

ГЛОБИТЕ ИЗЛИЗАТ СОЛЕНИ НА КОМИСИЯТА ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА

Сериозни разходи има напоследък Комисията по ценните книжа и фондовите борси покрай обжалванията на издадени от нея наказателни постановления. Според председателя на комисията доцент Радослав Цончев в много от случаите разходите по защитата в съда сериозно надвишават постановената глоба. Именно глобите бяха едно от нещата от които се оплакваха играчите на пазара преди одобряването на новите тарифи. Те бяха увеличени, за да компенсират инфлацията, но намаляха в абсолютно изражение.


Някои от емитентите все още продължават да не информират котролиращия капиталовия пазар орган за промени в обстоятелствата около тяхната дейност. Наказани са четири емитенти, които не са актуализирали проспекта си, въпреки че са длъжни да правят това на всеки шест месеца. Един от наказаните си е позволил да емитира ценни книжа дори и без проспект.


Комисията продължава да среща трудности с намирането на пари за воденето на публичния регистър по електронен път и осъществяването на достъп чрез Интернет за широката публика. Помощта, която се отпуска досега от донорските организации, е най-вече за експертна помощ. Според члена на комисията Янко Николов работата по една подобна информационна система и въвеждането на тази част от информацията, която е публична, може да отнеме до шест месеца.


На пресконференция миналата седмица професор Бистра Боева направи специално уточнение относно появилите се публикации в някои всекидневници, че едва ли не Daiwa bank и UBS възнамеряват да пуснат своите книжа на БФБ-София. Естествено тази догадка е далеч от истината - някой просто не е успял да направи тънката разлика между проява на интерес към устройството на пазара и желанието за присъствие на него. Твърде голямо въображение се изисква, за да допуснем, че банка от мащаба на посочените ще поиска някога да пласира свои книжа у нас, след като много лесно може да направи това в Ню Йорк, Токио или Лондон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във