Банкеръ Weekly

Общество и политика

ГЛАСЯТ СОФАРМА ЗА ДОЙНА КРАВА НА ЗДРАВНАТА КАСА, НО ЯЗЪК ЗА КРАВАТА

В Министерството на икономиката усилено продължава да се бистри батака около мътната приватизация на столичната Софарма и нейния злополучен купувач Нова технолоджи, регистриран в Дъблин. Както научи в.БАНКЕРЪ, миналия петък вицепремиерът Петър Жотев е изпратил едно кратко, но любезно послание до управляващата директорка и мажоритарна собственичка на ирландската компания Ана-Мария Поурнавати, в което се казва:


В съответствие с водения от мен на 18 април 2000 г. разговор с ваш упълномощен представител и в отговор на ваше писмо от 3 април 2000 г. ви информирам за моята готовност за провеждане на среща в периода 27-28 април тази година. На срещата, която ще се проведе в Министерството на икономиката, ще се дискутират въпросите за финализиране на сделката за Софарма АД и ще се уточнят условията за плащане.


Предисторията на тези дискусии всъщност започва на 10 април, когато министър Жотев приема по тяхно настояване

висши дипломати от посолството на Индонезия у нас

Поради индонезийското гражданство на споменатата г-жа Поурнавати те отстоявали пред вицепремиера каузата на Нова технолоджи. Именно при тези разговори е взето решение за провеждането на въпросната среща от 18 април. На нея, освен Петър Жотев и представителя на ирландската компания, са присъствали и четирима експерти от икономическото министерство, между които и началникът на управление Държавна собственост Михаил Тенев, заемащ заместникпредседателския пост в директорския борд на Софарма. На същата среща са договорени няколко важни неща. От ирландците е поискано да представят на вицепремиера допълнителна обяснителна записка за цялата приватизационна одисея и ясно им е заявено, че след като във възможно най-кратък, но разумен срок, извършат

дю дилиджънс на софийската фармация

трябва да платят еднократно и кеш цената на сделката. Както поясниха пред в. БАНКЕРЪ от Нова технолоджи, такова плащане реално можело да се осъществи до края на май. Явно най-късно дотогава ирландската компания ще е готова да даде около 24 млн. щ. долара в брой за 67-те процента от капитала на Софарма, като с бъдещите инвестиции в предприятието общата сума се закръгли на 52 млн. щ. долара. Тези параметри се разминават с уговорените в договора за покупко-продажба на дружеството, сключен през юни миналата година между Агенцията за приватизация (АП) и Нова технолоджи. Тогава купувачът пое ангажимента да плати за мажоритарния акционерен пакет на Софарма 32 млн. щ. долара. На 21 декември 1999 г. обаче по поръка на АП бе извършена

нова оценка на предприятието

и според запознати пазарната му стойност е намалена с 8 млн. щ. долара. Причината за свалянето на летвата бе подробно изяснена на страниците на в. БАНКЕРЪ още в края на миналата година. Сега същото е сторил в обяснителната си записка до вицепремиера Жотев и представителят на ирландската фирма д-р Анчо Бадев. Той е пояснил, че през септември 1999 г., три месеца след сключването на сделката, екип на Нова технолоджи е провел разговори с ръководството на АП за изясняване на въпроса защо всъщност се забавя плащането. Купувачите са изразили тревогата си, че до тях е достигнала изненадващата информация, че по време на откритата приватизационна процедура със заповед от 15 декември 1998 г. на тогавашния промишлен министър Александър Божков активите на обявената за продан Софарма са олекнали със 17 процента. Но това не било отразено в приватизационния меморандум. В записката е казано още, че в началото на октомври миналата година в АП се е състояла втора среща, на която хората от Нова технолоджи са представили копия както от заповедта на Александър Божков, така и от актовете на Софийската областна управа, с които собственост на Софарма се деактува в полза на съседния й Фармахим холдинг. От своя страна служителите на агенцията, които до момента не притежавали тези документи, уведомили ирландците, че изпълнителният директор на ведомството Захари Желязков е взел решение за прекратяване на договора с Нова технолоджи.


Както е известно, след шестмесечно затишие около случая, на 3 април тази година, АП откри нова -

четвърта поред раздържавителна процедура

за софийското фармацевтично предприятие. На 21 април 2000 г. обявата надлежно бе публикувана и в Държавен вестник. А, според информация от Софарма, три дни преди това там започва да се прави подписка за учредяване на РМД Софарма 2000. По този повод в обяснителната си записка д-р Бадев е заявил на министър Петър Жотев следното:


Позволявам си да обърна вашето внимание на поредния неправомерен акт на Агенцията за приватизация, целящ прекратяване на приватизационния договор с Нова технолоджи и създаване на допълнително напрежение по сделката. Налице са действия, предприети от страна на ръководството на Софарма АД за създаване на РМД, за което се твърди, че е съгласувано с принципала. Опитът, който имам в ръководството на фирми у нас и зад граница, ми дава основание недвусмислено да твърдя, че с такъв подход на приватизация (ако вие приемете новата процедура) се слага край на това елитно фармацевтично дружество, каквото е Софарма. Основание за това е и фактът, че в Софарма АД няма никакви предпоставки за GMP - добрата производствена практика. Дружеството от години вече не прави амортизационни отчисления. Не е трудно да се разбере, че в случая е необходима много сериозна инвестиция, надвишаваща минимум два пъти размера на плащанията по сделката и е нелепо да се мисли, че РМД, формирано от ръководството на Софарма АД, дори подкрепяно от български финансови институции, ще преодолее тези проблеми при сегашното свръхпроизводство на фармацевтични препарати и стагнация на световните пазари. Ясно е, че с предприетия акт от страна на Агенцията за приватизация се цели задоволяване на нечии интереси. Такъв подход противоречи изцяло на националните интереси.


Дали последният извод е впечатлил министър Жотев, не се знае. По-същественото е, че освен това той е информиран и за

друго прелюбопитно начинание

Според разясненията на представителя на Нова технолоджи още през декември миналата година под сурдинка е тръгнал процесът по изваждането на Софарма от списъка на предприятията, определени за целева приватизация, а през януари благоприятното изпадане от тази група станало законен факт. Така е отворена вратата към създаването на РМД, което вече съвсем спокойно може да кандидатства и да се класира в състезанието за столичната фармация, ползвайки безпрепятствено всички преференции, дадени му от закона - разсрочени плащания и всякакви удобни платежни средства, различни от парите в брой.


Според ширещите се в предприятието приказки РМД-то Софарма 2000 щяло да получи подкрепата на няколко авторитетни наши банки - БРИБАНК, Общинска банка и ПИБ. Досега то набрало около 900 акционери, но само пет-шест души притежавали по девет-десет хиляди акции с номинал едно левче всяка и така си били осигурили над 50% от капитала на новосформираното дружество. Първото събрание на РМД-то се състояло на 20 април и на него било съобщено, че за председател на надзорния съвет на Софарма 2000 е определен Красимир Арсов, член на съвета на директорите на държавното фармацевтично предприятие и шеф на софийската общинска фирма Чистота. Спазвайки правилата на установената у нас РМД-практика, изпълнителният директор на Софарма

Иван Бадински пък щял да съвместява

и същата длъжност в Софарма 2000.


За беда обаче на 21 април, в петъчния ден за парламентарен контрол, вицепремиерът Петър Жотев попари мераците на РМД-то, заявявайки категорично, че при продажбата на Софарма няма да има място за никакви преференции и за нея ще се плаща с живи пари в брой. Г-н Жотев обаче не даде пояснения дали новата процедура за приватизацията на предприятието ще бъде отменена, или ще си остане в сила. Затова засега не се знае дали ако тя остане валидна в състезанието, няма да се включи и Софарма 2000, участвайки като кешов кандидат-купувач. Битката за собствеността върху последното апетитно парче от българската фармацевтична баница е повече от оправдана. Защото ако правилните хора, загрижени за съдбата на Здравната каса, сложат ръка на Софарма АД,

болният въпрос с финансовото кръвопреливане

на касата ще бъде доста облекчен. Освен това така ще се осигури както необходимото противопоставяне на частната Балканфарма, така и диктат върху правилата на играта по сладката верига производители на лекарствени средства - аптеки - здравна каса. И тъй като е повече от ясно е, че Нова технолоджи, или който и да било друг стратегически инвеститор, не би приел чужди команди, не е кой знае какъв проблем такива кандидати да бъдат свалени от сцената. У нас подобни неща често се случват и е малко чудно защо при това положение ирландците проявяват интерес и към покупката на друг проблемен обект - Варненска корабостроителница. Очаква се тези дни на делово посещение да пристигне в София президентът на търговско-промишлената палата на Индонезия и генерален директор на

голямата газова компания Сигаско

Мухрим Хаким, който е с ранг на министър. Твърди се, че Сигаско и Нова технолоджи принадлежат към една и съща мултинационална холдингова групировка. На 21 април директорката на отдел Връзки с обществеността и шефка на протокола в икономическото министерство Славка Бозукова е изпратила на г-н Хаким официално съобщение, че в отговор на неговото искане ще бъде приет на 27 или 29 април от вицепремиера Петър Жотев. От кухнята на икономическото ведомство обаче твърдят, че индонезийският гост ще пристигне на 2 май. На срещата си с Жотев той щял да обсъжда въпроса с участието на Сигаско и Нова технолоджи в приватизацията на Варненска корабостроителница. Въпреки че кандидат-инвеститорите все още не са закупили приватизационния меморандум за предприятието, от ирландската компания уверяват, че още преди месец и половина са получили в лондонската си централа пълна информация за състоянието на варненското дружество. А коя от двете врати - фармацевтичната или корабостроителната, ще им се отвори, или и двете ще се затворят - ще се разбере скоро. Дано да не е пак от парламентарната трибуна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във