Банкеръ Weekly

Общество и политика

ГЛАСЯТ ГАЗОХРАНИЛИЩЕТО КРАЙ ЧИРЕН ЗА ПРОДАЖБАТА

Булгаргаз трябва да инвестира до 2003 г. около един милион долара за модернизацията на подземното газохранилище край с. Чирен, Врачанско. В противен случай експлоатацията му ще е неефективна, като само от изтичането на гориво националната ни газова компания ще губи годишно по над 10 млн. долара. Това са изводите от деветмесечното технико-икономическо проучване на възможностите за разширяването на Чирен и за създаване на информационна система за Булгаргаз ЕАД. То бе извършено от Енергийния център Саркис към университета в гр. Норман, Оклахома, и европейския клон на американската енергийна корпорация Енрон. Подизпълнители пък бяха американската Къмпътишънъл Джеосайънсис Инкорпорейтид и българската Си Джи Ес Кънсълтинг. Проучването бе финансирано безвъзмездно с по 276 хил. щ. долара от изпълнителите на проекта и от Американската агенция за търговия и развитие USTDA. Резултатите от него бяха представени официално на 10 октомври в присъствието на американския посланик у нас Ричард Майлс, Денис О`Брайън от Енергийния център Саркис и Живко Савов, представител на Енрон Юръп в България.


Според експертите модернизацията на Чирен трябва да стане на две фази. Необходимо е първата да започне веднага и да завърши до края на август следващата година, а втората да се осъществи през 2002 и 2003 година. Чрез препоръчваните от американците технически решения дневният дебит от хранилището ще се увеличи от сегашните 2.5 млн. на 4 млн. куб. метра, което ще е напълно достатъчно да се задоволят сезонните колебания на налягането в националната газопреносна система до края на 2003 година.


Основен недостатък на Чирен сега е, че от най-старите сондажи по подземни разломи и каверни изтича гориво - според изчисленията около 90 млн. куб. м годишно. Експертите от Саркис препоръчват тези загуби да бъдат спрени чрез пренасочване на потоците газ към други сондажи. Изводите от проучването се приемат от ръководството на Булгаргаз - декларира главният му изпълнителен директор Кирил Гегов. - Затова ние ще заложим изпълнението на дейностите, предвидени в първата фаза на проекта, в инвестиционната си програма за следваща година.


След 2003 г. ще се разработва дългосрочна стратегия за развитие на хранилището, която трябва да вдигне дневния дебит на газ на над 5 млн. куб. м дневно. Според полузасекретени идеи на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси дотогава Чирен ще се отдели от националната газова компания в самостоятелно дружество, което впоследствие ще се приватизира.


Междувременно на представянето на резултатите от проучването се разбра, че освен от Чирен американската компания Енрон живо се интересува и от проекти у нас за производство и пренос на електроенергия, и по-точно за износа й към Турция. Енрон е на второ място в света по дължина на притежаваните и експлоатирани газопроводи. Освен това компанията притежава полета и добива нефт и газ в различни точки на света. Но от началото на 1999 г. насам тя заема и първо място в Европа по търговия с електрическа енергия. Енрон работи и в Румъния по доставката на газ на крайни клиенти, както и в Турция, където е построила и експлоатира 500-мегаватова газова електроцентрала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във