Банкеръ Weekly

Общество и политика

ГЕОКОМ НАЙ-ПОСЛЕ ЩЕ ПЛАТИ ВАЛУТНИТЕ ЗАПЛАТИ

Ръководството на Пощенска банка ще разплете един възел, който от няколко години периодично пълни вестникарските страници. Одобрен е петгодишен кредит от 6.5 млн. щ. долара, който ще бъде даден на Проучване и добив на нефт и газ ЕАД. Заемът е обезпечен с гаранция от ДФРР и особен залог на предприятието. Кредитът ще бъде използван за изплащане на заплатите на българите, работили в Либия за предприятието Геоком ЕАД, което ще се влее в Проучване и добив на нефт и газ ЕАД. Така ще се реши отдавнашният проблем със заплатите, които българските работници чакат вече седем години. Според изпълнителния директор на Пощенска банка Владимир Владимиров предприятието Проучване и добив на нефт и газ ЕАД е печелившо и няма да се затрудни да погасява заема.


Отпускането на кредита е съгласувано с представителите на Nomura International Plc., която води преговори с БКК за покупката на Пощенска банка, и с Nomura International Bank, която постоянно консултира операциите на българската кредитна институция. Новината за предоставянето на заема съвпадна с откриването на находището на петрол и газ в дунавското село Селимовци, което се разработва от Проучване и добив на нефт и газ ЕАД. Тепърва ще се разбере дали залежите имат промишлени размери и дали разработването им е рентабилно. Ако отговорите на тези два въпроса са положителни, това ще бъде още една много стабилна допълнителна гаранция за сигурността на кредита, отпуснат от банката.


Заемът за Проучване и добив на нефт и газ ЕАД е вторият, който Пощенска банка отпуска на голямо предприятие. Миналата година банката предостави 10 млн. щ. долара на Варненската корабостроителница за строителството на кораб, поръчан от БМФ. Той също бе гарантиран от ДФРР, а освен това е обезпечен и с ипотека върху плавателния съд, чиято стойност е 14 млн. щ. долара. Според г-н Владимиров кредитът се погасява редовно, някои вноски дори са платени предсрочно.


Освен големи предприятия банката кредитира (без гаранция от ДФРР) прибирането на зърнената реколта през 1997 г., събирането на слънчогледа и гроздето. Тези заеми също се погасяват без проблеми и кредитната институция смята и занапред да финансира земеделието. Селското стопанство и туристическата индустрия ще бъдат сред приоритетите в кредитната политика на Пощенска банка. Според г-н Владимиров това са отраслите с бъдеще в България. Банката активизира дейността си и в областта на жилищното кредитиране. Отпускат се заеми срещу ипотека на имот, но само ако кредитополучателят се ангажира да финансира със собствени средства не по-малко от 30% от строителството на жилището.


До момента Пощенска банка печели от отпуснатите заеми, тъй като редовните вземания в кредитния й портфейл надхвърлят 99 процента. За да увеличи печалбата си, от средата на миналата година ръководството на институцията е започнало постепенно да увеличава обема на отпусканите заеми. През юни 1997 г. кредитният портфейл е заемал само 3% от активите на банката, а в края на годината това съотношение вече достига 10 процента. Резултатът в края на годината е положителен - 24.2 млрд. лв., от които са платени данъци за около 9.9 млрд. лева.


До въвеждането на Валутния борд се въздържахме от кредитиране и според мен тази наша политика спаси банката. Сега обаче активно отпускаме заеми, за да увеличим приходите и печалбата. До края на 1998 г. общият размер на кредитите ще бъде удвоен и делът му в балансовото число ще достигне 20 процента, съобщи г-н Владимиров.


Общото събрание на акционерите на кредитната институция, което се проведе миналия петък (на 22 май) в сградата на Пощенска банка, отдаде дължимото на разумната политика, провеждана от нейния мениджмънт през миналата година. Добрите финансови резултати за 1997 г. бяха основният мотив всички членове на надзорните и управленски структури да бъдат освободени от отговорност. Общото събрание реши с част от печалбата да увеличат капитала на Пощенска банка около пет пъти - от 2.420 млрд. на 12 млрд. лева.


До момента Пощенска банка успява да се пребори с предизвикателствата на финансовия режим, който наложи Валутният борд. Към края на март тази година печалбата й е 2.589 млрд. лв., или 21.6% от новия й акционерен капитал от 12 млрд. лева. Подобна доходност е повече от прилична, като се има предвид, че средно за банковия сектор тя е между 15 и 18%, а немалко кредитни институции в момента работят на загуба. Ако сделката с Nomura International Plc. приключи успешно - това ще стане ясно до две седмици, Пощенска банка ще може да разчита на значителни финансови инжекции от новия си собственик. По предварителни данни става дума за 50 млн. щ. долара, с които капиталът на банката ще бъде увеличен поетапно. Освен това Nomura International Plc. ще внесе в българската банка своето ноу-хау и технологии и ще отвори за нея международните капиталови пазари. Това ще създаде големи възможности пред българската институция за по-активна политика на българските пазари и ще й позволи да предложи на клиентите си нови услуги и достъп до чуждестранно финансиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във