Банкеръ Weekly

Общество и политика

ФОНДЪТ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ ЧАКА СВОИТЕ УПРАВИТЕЛИ

Месец след приемането му Законът за гарантиране на влоговете продължава да действа само на книга. Формалната причина за това е, че все още не е сформиран управителният съвет на Фонда за гарантиране на депозитите. Както е известно, президентът Петър Стоянов подписа указа за обнародване на закона с условието да се промени текстът, който възлага на президентската институция непредвидени в конституцията неприсъщи отговорности и функции - да назначава председател на управителния съвет на фонда. Въпреки че лично председателят на парламента Йордан Соколов и председателят на Бюджетната комисия Йордан Цонев поеха ангажимента веднага да внесат в пленарната зала необходимите поправки в нормативния документ, нещата се позабавиха.


Според сегашния чл.9 от закона управителният съвет на фонда се състои от пет души с мандат от четири години. Председателят, който се назначава от президента, и заместник-председателят, който се избира от управителния съвет на БНБ, трябва да посочат имената на другите двама членове на УС. Предвидено е Асоциацията на търговските банки също да има свой представител в ръководството.


Очакванията са тази седмица парламентът най-сетне да изпълни ангажимента си към Петър Стоянов и да приеме текст, според който председателят на УС на фонда ще се избира от Министерския съвет.


Ръководството на БНБ засега не е разглеждало въпроса с кандидатурите за заместник-председател на фонда. Най-вероятно централните банкери ще съгласуват своето решение с позицията, която ще заеме правителството. Своя представител не е избрала и Асоциацията на търговските банки.


Според Закона за гарантиране на влоговете за фонда трябва да отговарят лица с ценз почти като на управляващ банка. Необходимо е те да имат висше икономическо или юридическо образование и минимум петгодишен стаж в областта на банковото дело, търговията с ценни книжа, счетоводството или финансите. Традиционното изискване към бъдещите членове на УС на Фонда за гарантиране на депозитите е да не са осъждани или подвеждани под наказателна отговорност за умишлени престъпления от общ характер и да не са лишени от правото да заемат материално-отговорна длъжност. Недопустимо е в управителния съвет да влезе и човек, управлявал дружество, обявено в несъстоятелност, след което са останали неудовлетворени кредитори.


За разлика от досегашната практика, управителите на фонда нямат право да заемат още една длъжност в банка или друга финансова институция, както и да са свързани по роднинска линия. Така, че лицата, които ще управляват Фонда за гарантиране на депозитите, няма да са измежду по-известните имена в банковата система.


Всъщност желаещи да се заемат с тази дейност все още не са се появили, въпреки че работата няма да е много. По думите на управителя на БНБ Светослав Гаврийски нови банкови фалити не се очакват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във