Банкеръ Weekly

Общество и политика

ФОНДОВОТО ТЪРЖИЩЕ ИЗЛИЗА ОТ СТРЕСА


Стресът от кризата на фондовите пазари сякаш се утаи
и през миналата седмица се забелязаха първите признаци на интерес
към някои акции, търгувани на БФБ-София. Подобна тенденция бе
забелязана и на повечето източноевропейски фондови тържища, където
борсовите индекси помръднаха нагоре.


Втора поредна седмица сделките с акции на Солвей-Соди
и Булгартабак Холдинг дават тон на борсовата търговия.
Размяната на книжа на останалите дружества обаче отново вървеше
на ниски обороти поради колебанията на търговците. Вероятно страховете
на портфейлните инвеститори да не се пукне отново балонът от илюзии
за стойността на някои Blue chips продължават да витаят
в тези среди. Предпазливостта в това отношение изглежда логична,
докато е пресен споменът как резкият спад в цените на акциите
от началото на септември принуди някои от търговците да си тръгнат
с празни портфейли.


През изминалата седмица на БФБ-София се изтъргуваха
общо 66 410 акции от Солвей-Соди. За да се достигне
до този връх вероятно помогна новината, че на 30 ноември ще бъде
открита нова линия за производство на тежка сода. Ръководството
на дружеството е поканило премиера Иван Костов за откриването
на новата поточна линия, която ще има капацитет 400 хил. т, като
по този начин производството на тежка сода ще се увеличи двойно.
Успоредно с това се работи по проект за изграждане на силоз за
съхранение на тежка сода с вместимост 18 хил. т, който ще влезе
в действие от началото на следващата година. Средната цена, по
която бяха сключени повечето сделки с книжа на девненската фирма,
бе около 10 200 лева. Очакванията за тази седмица са сделките
да се сключват на същите цени, при положение че интересът на инвеститорите
към тези акции се запази.


Търговията с акции от Булгартабак холдинг
понабра скорост, в резултат на което бяха купени 35 652 акции
по цена малко над 20 000 лв. всяка. Отделни пакети са били закупени
от чуждестранен инвеститор, а по-голяма част от транзакциите са
осъществени от инвестиционния посредник Елана.


Книжата на Нефтохим се продаваха за около
11 400 лв. едната и бяха изтъргувани 3546 акции. Сериозни колебания
в цените на акциите на бургаската рафинерия не се очакват и прогнозите
са, че търговията ще се задържи на същите нива.


Акциите на Полимери и Елкабел,
единствените дружества, допуснати за търговия на най-високия борсов
етаж - сегмент А, се отчетоха
със скромно присъствие от по пет акции. През тази седмица книжата
на Полимери ще продължат да отстъпват от стойността
си. Със сигурност първата регистрирана сделка за седмицата ще
закове цена от 29 405 лева. Тя ще съответства на изискването
за колебание в рамките на 5% - толкова могат да поскъпват или
да поевтиняват акциите на дружествата, търгувани на сегмент С
на борсата.


Книжата на Кремиковци се купуваха с променлив
успех. Те имаха сложна съдба и в предходната седмица, когато не
бе изтъргувана нито една книга от металургичния гигант. Продадоха
се 935 акции, което вероятно се дължи на раздвижването на приватизационната
процедура за Кремиковци, а според консултантите по
продажбата тя може да завърши до края на годината. Очакванията
за тази седмица са, че цената на тези книжа ще се задържи около
2000 лева.


През изминалата седмица за първи път на борсовия
под стъпиха акциите на Албена инвест холдинг
и Нефтохим инвест. Изтъргуваха се съответно 2416 и
245 акции от двата експриватизационни фонда. Търговията с акции
на Албена инвест холдинг започна смело от ниво 1799
лв., но в края на седмицата цената на книжата на туристическия
холдинг се уравновеси на 1280 лева.


На редовно заседание на съвета на директорите на
БФБ-София, проведено през миналата седмица, бе решено да се допуснат
до сегмент С на официалния пазар акциите на Варненска
корабостроителница и Развитие Индустрия холдинг.
Варненското дружество ще излезе на официалния сегмент на борсата
на 30 ноември, а първата котировка на експриватизационния фонд
Развитие ще носи дата 23 ноември 1998 година. Инвестиционен
посредник по пласирането на емисията на Развитие Индустрия
холдинг ще бъде Норт инвестмънт. По време на
редовното заседание на съвета на директорите на борсата бе решено
още да се допусне до търговия на свободния пазар емисията на Енерго
инвест Холдинг, а акциите на КАМТ- Карнобат,
и Петруния - Плачковци, да бъдат свалени от търговия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във